menu

Czym jest zmienność rynkowa (ang. volatility)?

Zmienność rynkowa, czyli tzw. Volatility odnosi się bezpośrednio do ilości niepewności, ryzyka i fluktuacji, które występują na rynku i wszystkich zmian cen w danym okresie na rynkach finansowych. Funkcjonują dwie podstawowe miary zmienności – historyczna i oczekiwana.

W okresie dużej zmienności na rynku, ceny mają tendencje od dynamicznych, gwałtownych zmian w krótkim okresie czasu.

Zmienność pojawia się zazwyczaj na skutek zmian danych makroekonomicznych lub po nieoczekiwanych wydarzeniach na świecie – zmianach politycznych czy katastrofach naturalnych.

Jak wykorzystać zmienność rynkową w swoich działaniach?

Doświadczeni traderzy cechują się umiejętnością wykorzystywania pojawiających się zmian. Obserwując sytuacje na świecie starają się ją wykorzystać – otworzyć i zamknąć pozycje w krótkim czasie. 

Część z nich sugeruje, aby wizualnie mierzyć zmienność. Pamiętaj, że zmienność odnosi się bezpośrednio do tempa zmian rynkowych. Zmienny rynek to taki, w którym cena zmienia się szybko w krótkim okresie czasu.

W większości przypadków poziom płynności wpływa bezpośrednio na dane pochodzące z analizy technicznej. Im bardziej płynny jest rynek, tym skuteczniejsze mogą być formacje techniczne i wybicia. Rynek charakteryzujący się niską płynnością może także stać się zmienny. Zatem w momencie, w którym zdecydujesz się wykorzystywać maksima i minima świecy, która uformowała się w czasie podwyższonej zmienności – zachowaj zdrowy rozsądek.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę