menu

Czym są Wstęgi Bollingera?

To narzędzie analizy technicznej służące do określania dołków i szczytów występujących w trendzie. Wstęgi są umieszczone o dwa odchylenia standardowe powyżej i poniżej od 20-okresowej średniej kroczącej. Górna wstęga obrazuje linię oporu, wstęga dolna linię wsparcia.

Wstęgi Bollingera należą do najbardziej niezawodnych i skutecznych wskaźników, z których może korzystać z trader. Mogą być one wykorzystywane do odczytywania sygnałów rynku i siły trendu, oraz planowania wejścia w trakcie konsolidacji oraz znajdowania potencjalnych szczytów. Wstęgi należą do wskaźników dynamicznych, które dostosowują się do zmieniających warunków rynkowych, stąd wykazują wiele korzyści w porównaniu do pozostałych standardowych wskaźników, które bywają opóźnione.

Czym charakteryzują się wstęgi Bollingera?

Są to kanały cenowe, które wykreślane są powyżej i poniżej ceny. Zewnętrzne wstęgi opierają się przede wszystkim o zmienność cenową – rozszerzają się one wraz z wahaniem cen i umacnianiem trendu. Kurczą się z kolei w trakcie okresów konsolidacji i trendów o niskim momentum.

Bazowe ustawienie wstęg ma odchylenie standardowe na poziomie 2.0. Wielu traderów sugeruje jednak, aby zwiększyć ten zakres do poziomu 2.5, tak, aby uczynić wstęgi szerszymi i uchwycić więcej akcji cenowej. Dzięki wartości odchylenia standardowego na poziomie 2.5, niemal 99% akcji cenowej obejmuje zakres dwóch wstęg, co oznacza, że naruszenie zewnętrznych wstęg staje się bardzo znaczącym sygnałem.

Warto pamiętać, że wewnątrz wstęgi Bollingera znajduje się 20-okresowa średnia krocząca.

Jak wykorzystać wstęgi Bollingera do spekulacji z trendem?

Wstęga Bollingera nie jest statycznym wskaźnikiem. Zmienia ona swój kształt bazując na niedawnych cenach oraz dokładności pomiaru dwóch zmiennych – momentum i zmienności. Możemy zatem wykorzystać ten wskaźnik do analizy siły trendu i dzięki niemu uzyskać cenne informacje.

Istnieje kilka istotnych punktów, na które warto zwrócić uwagę w kontekście analizowania siły trendu z wykorzystaniem wstęgi Bollingera. Są to:

  • Cykliczne pchnięcia w kierunku zewnętrznej wstęgi, które ostatecznie do niej nie docierają, wskazując wyraźnie na brak siły,
  • W trakcie silnych trendów cena utrzymuje się blisko zewnętrznej wstęgi,
  • Przełamanie średniej ruchomej często jest sygnałem, który informuje o zakończeniu trendu,
  • Słabnięcie momentu obrazowe przez cofnięcie od zewnętrznej wstęgi,

Podstawa – znajdowanie optymalnych szczytów i dołków

Jednym z najważniejszych elementów wykorzystania strategii Bollingera jest umiejętna obserwacja i wyłapywanie sygnałów. W tym celu można skorzystać z połączenia wstęg Bollingera ze wskaźnikiem RSI. Oprócz tego warto obserwować dwie sytuacje:

  • Cena zmierza do zewnętrznej wstęgi, gdzie jest odrzucana (sygnał odwrócenia)
  • Po ruchu w trendzie, cena nie osiąga zewnętrznej bandy, kiedy ten staje się słabszy. Sygnał ten wiąże się zazwyczaj z dywergencją ze wskazaniami RSI (sygnał kontynuacji)

Podsumowanie

Wstęga Bollingera to wieloaspektowy wskaźnik, który dostarcza sporo informacji na temat trendu i potencjalnych zmian kierunku ruchu. Razem ze średnią kroczącą oraz RSI, wstęga Bollingera może być uznawana za solidny fundament strategii tradingowej.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę