menu

Czym jest Arbitraż?

Arbitraż to strategia polegająca na zidentyfikowaniu instrumentu, którego cena różni się na dwóch rynkach, a następnie kupnie go i odsprzedaży po cenie wyższej. W odróżnieniu od tradycyjnego handlu, który również polega na sprzedaży po cenie droższej od ceny zakupu, w przypadku arbitrażu (przynajmniej teoretycznie) mamy możliwość dokonania transakcji po cenie wyższej już w momencie zakupu – bez upływu czasu –na innym rynku/giełdzie.

Na czym polega arbitraż walutowy?

Arbitraż walutowy to szczególny przypadek arbitrażu, który odbywa się na rynku walutowym. W praktyce oznacza to zakup danej jednostki walutowej po kursie niższym niż cena, za którą możemy sprzedać daną walutę na innym rynku. Jako, że rynki walutowe są jednymi z największych, w XXI wieku arbitraż walutowy w dużej mierze został zautomatyzowany.

Na czym polega arbitraż automatyczny?

Arbitraż automatyczny to dokonywanie transakcji na co najmniej dwóch rynkach przez komputer, w momencie gdy zostanie dostrzeżona możliwość zarobienia na danej transakcji poprzez arbitraż. Wprowadzenie tego rodzaju mechanizmów – szczególnie na rozwiniętych rynkach finansowych -spowodowało, że okazja do zarobku na arbitrażu jest w praktyce prawie niemożliwa do zauważenia. Wszystkie takie momenty wykorzystywane są w ciągu milisekund przez komputery. Jednocześnie stosowanie przez nie tego typu strategii powoduje stabilność rynków finansowych.

Na czym polega arbitraż trójstronny?

Arbitraż trójstronny polega na wykorzystaniu różnic między cenami zakupy i sprzedaży dla przynajmniej 3 aktywów. Warto posłużyć się tutaj przykładem z rynku walutowego. Inwestor bierze posiadający złotówki (PLN) dostrzegł, że kupując Euro (EUR) za dolary amerykańskie (USD) będzie miał okazję zarobić. Dokonuje więc arbitrażu korzystając z 3 różnych par walutowych.

Czy na arbitrażu można zarobić?

W przypadku rozwiniętych rynków takich jak walutowe, surowcowe czy giełda bardzo trudno znaleźć sytuację, w której arbitraż jest opłacalny ze względu na handlujące automaty. Inaczej sytuacja wygląda na rynkach mniej regulowanych – tutaj istnieją możliwości arbitrażu jednak często wiążą się z dużym ryzykiem.

Jakie ryzyka związane są z arbitrażem?

Choć arbitraż wydaje się sposobem na pewny zarobek, często związane z nim są pewne ryzyka:

  • brak płynności na rynku (spowoduje, że nie sprzedamy aktywów po oczekiwanej cenie)
  • koszty transakcyjne (mogące obniżać rentowność)
  • czas przesyłu aktywów między giełdami (cena może zmienić się w czasie gdy będziemy transferować aktywa na inną giełdę)
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę