menu

Czym jest Lot?

Lot to transakcja o wartości 100 000 jednostek waluty bazowej. Zawierając transakcję kupna 100 tysięcy USD/CAD kupimy więc 1 lota. Występują też: miniloty (1/10 lota), mikroloty (1/100 lota) oraz nanoloty (1/1000 lota). O lotach mówimy także w przypadku aktywów innych niż waluty – w tych przypadkach jednak wielkość lota jest ustalona indywidualnie dla różnych kontraktów.

 

Co to jest waluta bazowa?

Waluta bazowa to taka, która w parze walutowej wymieniona jest na pierwszym miejscu. Przykładowo kupując dolary za złotówki czyli parę walutową USDPLN – walutą bazową w tym przypadku jest dolar amerykański.

Co oznacza wielkość pozycji w lotach?

Wielkość pozycji w lotach to tak naprawdę po prostu ilość waluty bazowej, która została nabyta w ramach otwarcia danej pozycji. Przykładowo więc pozycja o wysokości 1 lota oznacza, że zostało nabyte 100 tysięcy jednostek waluty bazowej. Mikrolot oznacza zatem po prostu zakup 1000 jednostek waluty bazowej.

Jaki lot dla początkujących inwestorów?

Lot size czyli ilość kupowanej waluty bazowej dla początkujących inwestorów jest tak naprawdę zależna od kapitału, który chcemy zainwestować. Pamiętajmy, że nasza pozycja nie powinna być większa niż kilka procent wartość naszych aktywów na koncie brokerskim. Istotne jest również to, że choć mało początkujących inwestorów może pozwolić sobie na zakup całego lota (100000 jednostek waluty) to przecież w przypadku rynku Forex mamy do dyspozycji dźwignie, która znacznie to ułatwia. Oczywiście w najbardziej ogólnym założeniu należy zakładać, że inwestor, który dopiero rozpoczyna przygodę z rynkiem Forex powinien raczej wybierać pozycje mniejsze aniżeli cały lot.

Jak kalkulować zyski na lotach?

Aby obliczyć nasz zysk na otwartej pozycji należy odjąć od ceny, po której można sprzedać jednostkę waluty, cenę po której nabyliśmy daną jednostkę oraz pomnożyć przez posiadaną ich liczbę. W ten sposób uzyskamy całkowity zysk, który może wygenerować dla nas zamknięcie otwartej już pozycji.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę