menu

Czym jest Trailing Stop i dlaczego warto się z nim zapoznać?

Modyfikacja zlecenia STOP Loss, nazywana często „ruchomym STOP Lossem”. Polega na automatycznym dostosowywaniu limitu ceny podczas zmian ceny rynkowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie stale podążać za większym, dodatkowym zyskiem.

Większość traderów uważa, że jakiekolwiek formy Stop Loss stanowią niezbędny element na drodze do giełdowego sukcesu. Przemyślane zabezpieczenie transakcji, czyli w konsekwencji między innymi zarządzanie ryzykiem poprzez sensowne umiejscowienie zleceń obronnych stanowią bardzo często kluczowy czynnik decydujący o sukcesie.

Oczywiście, możemy również spotkać przeciwników Stop Loss, którzy twierdzą, że wystawianie się na ryzyko przedwczesnego zamknięcia pozycji, lub możliwość pokazania cennych informacji rynkowi i brokerowi działają na niekorzyść gracza.

Znacznie mniej dyskusji występuje w przypadku Trailing Stop. Dlaczego? O tym poniżej.

Trailing Stop – rodzaje

Najprostsza definicja Trailing Stop mówi nam o tym, że jest to zlecenie, które ma przede wszystkim zabezpieczać wypracowany przez nas zysk na pozycji, a nie – jak ma to miejsce w przypadku klasycznego stop loss – zabezpieczać nas przed stratą.

Klasyczna wersja – Trailing Stop

To wariant, w którym zakłada się, że TS aktywuje się w momencie wypracowania przez pozycję wskazanego profitu w parametrze TS. Przykładowo, jeśli zdecydujemy się ustawić poziom Trailing Stop na 30,0 pips to stanie się on aktywny, dopiero  w momencie, w którym nasza pozycja przyniesie profit na poziomie wysokości +30,0 pips. W rezultacie poziom TS ustawiany jest na poziomie otwarcia pozycji. W przypadku, gdy zaliczymy SL to zakończymy trade z bilansem 0,00 pips.

Co natomiast w sytuacji, w której nasz zysk nadal rośnie? Razem z kolejnym zarobionym pipsem SL przesuwa się w kierunku zysku i przy proficie +31,0 pips; SL – 1,0 pips, przy proficie +35,0 pips, SL – 5,0 pips.

Jeśli natomiast kurs zostanie cofnięty, to poziom SL zostaje na swoim miejscu.

Wersja ręczna – Trailing Stop

Istnieje możliwość ręcznej manipulacji poziomu SL. W ten sposób uzyskujemy możliwość precyzyjnego modyfikowania poziomów SL w wybranym przez nas momencie i o wybraną przez nas odległość. Z drugiej natomiast strony musimy cały czas obserwować platformę.

Trailing Stop na Forex

Niemal wszystkie platformy Forex posiadają możliwość Trailing Stop. Warto pamiętać o tym, że niemal wszystkie wymagają również posiadania stale włączonego komputera. Do użytkowania SL wykorzystuje się również narzędzia, takie jak Expert Advisors (EA) lub kombajny, służące do zawierania zleceń.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość definiowania parametru skoku, czyli odległości, o którą TS będzie modyfikował nasz Stop Loss. Podobnie możemy ustawić TS = 20, ale STEP = 10. W rezultacie nasz Stop Loss modyfikowany jest skokowo +10,0 pips, +15,0 pips, +20,0 pips i tak dalej. Nie wiele platform posiada takie rozwiązania w standardzie.

Minusem tego rozwiązania jest konieczność zarządzania dodatkowym narzędziem, czyli automatem lub kombajnem. Warto pamiętać, że korzystając z niestandardowego TS wszelkie zmiany parametrów muszą następować dokładnie na tym komputerze, który został uruchomiony.

Warto pamiętać o tym, że wykorzystując Trailing Stop należy dać platformie czas na reakcję. Skok kursu na sekundę w górę bardzo często może okazać się krótkotrwały – za krótki, aby nasz mechanizm zadziałał. W rezultacie nasz SL pozostaje na swoim miejscu, pomimo, że wykres sugeruje coś innego.

W jaki sposób dobierać parametr Trailing Stop?

Należy pamiętać o tym, że istnieją zarówno mocne, jak i słabe strony Trailing Stopa. Do atutów z pewnością zaliczymy fakt, że nasz zysk jest zabezpieczany w sposób ciągły, aż do wybicia SL, osiągnięcia TP lub zamknięcia transakcji ręcznie. Zabezpiecza nas to przed konsekwencjami nieplanowanej zmiany kierunku.

Dobór parametru Trailing Stop uzależniony jest w dużej mierze także od strategii działania. Systemy bazujące na ruchach o ograniczonym zasięgu lub grze w konsolidacji zazwyczaj nie potrzebują TS. Rzadko potrzebny on będzie także w przypadku scalpingu. Podjęcie ryzyka zawarcia transakcji, gdzie spread/prowizja ma spory udział w możliwej stracie prowadzi do sytuacji, w której korzystanie z TS staje się nieopłacalne.

Najbardziej sensowne wykorzystanie SL ma miejsce w przypadku stosowania strategii typu trend-following, day-trading, gry na wybicia, news tradingu i innych metod, które bazują na dłuższej lub bardziej dynamicznej zmianie ceny w danym kierunku.

Jak ustalać wartość TS?

Można skorzystać z dwóch popularnych sposobów.

Pierwszy opiera się na korekcie. W tej technice mierzymy ostatnią znaczącą korektę ruchu, do którego planujemy się podłączyć. Parametr TS ustawiamy w jej wielkości i ewentualnie powiększamy go o niewielki margines błędu.  

Drugim rozwiązaniem jest wykorzystanie średniej zmienności (ATR) lub innych narzędzi, który umożliwiają sprawdzenie średniego zakresu zmiany ceny w danym okresie. Najważniejszy jest tutaj okres wykorzystywania. W przypadku, gdy stosujemy day-trading i posiadamy otwartą pozycję przez większość dnia to powinniśmy brać pod uwagę zmienność z przynajmniej kilku ostatnich dni. W przypadku, gdy handlujemy w średnim terminie to okres badany obejmować musi co najmniej kilka tygodni.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę