menu

Polowanie na stop loss’y (stop hunting)

Czym jest polowanie na stop loss’y – tzw. stop hunting?

Trader rozpoczyna swoją przygodę z rynkiem od uruchomienia rachunku u brokera i realizacji swoich zleceń. Część doświadczonych traderów stawia zlecenia obronne, które zabezpieczają otwarte pozycje przed nagłą i gwałtowną zmianą ceny aktywa. Wówczas jeśli cena dojdzie do tego miejsca, broker automatycznie zamknie stratną pozycję. Wtedy wszystko będzie pod kontrolą.

Polowanie na stop loss’y to moment, w którym cena zbliża się do zlecenia zabezpieczającego, ale nie dotyka go w sposób bezpośredni. Brokerzy celowo rozszerzają spread w tym momencie, lub manipulują wykresem w taki sposób, aby trader myślał, że jego pozycja została słusznie zamknięta na poziomie Stop Loss. 

Oczywiście warto pamiętać, że jest to praktyka coraz rzadziej stosowana na rynku, szczególnie przez brokerów regulowanych w zaufanych jurysdykcjach.

Dlaczego brokerzy wykorzystują stop loss’y?

W celu odpowiedzi na to pytanie należy rozpatrzyć dwa najpopularniejsze modele biznesowe:

  • MM (Market Maker) – w tym modelu broker nie przesyła zleceń na rynek, a sam staje się stroną transakcji. Korzysta z kwotowań rynku międzybankowego, ale nie działa na nim. Często działania brokera motywowane są prostą matematyką – jeśli trader straci, on zyska.
  • ECN (Electronic Communication Network) – w tym modelu broker jest wyłącznie pośrednikiem pomiędzy traderem, a rynkiem. Jego celem jest przedstawieniem najlepszych warunków do handlu dla Klienta.

W jaki sposób korzystać z stop loss?

Podstawowym założeniem korzystania z stop loss jest nieustawianie go dalej, aniżeli wynosi maksymalnie dopuszczalna i akceptowalna strata na transakcji, która uzależniona jest od wybranej strategii inwestycyjnej i ilości środków na rachunku inwestycyjnym.

Działanie nie sprowadza się jednakże wyłącznie do ustawienia wartości, do której jesteśmy w stanie tracić i zakończyć na tym. Musi on zostać dostosowany do sytuacji, jaka panuje na rynku.

Jakie narzędzia pomagają określić pułap stop loss?

Wielu inwestorów wykorzystuje w tym celu model S&R, czyli support and resistance – wsparcie i opory.

Część traderów korzysta także z narzędzi w rodzaju Pivot Points, działających w oparciu o ciąg Fibonacciego, oraz narzędzi Ganna, opierających się na założeniach Williama Delberta Ganna, mówiących o tym, że cena to nie wszystko, a równie ważne są połączenia informacji płynące z osi ceny, jak i osi czasu.

Dlaczego warto stosować stop loss?

Według wielu traderów jest to proste i oczywiste. Pozwala to nie utracić całości kapitału, a jednocześnie umożliwia oszczędność czasu, poprzez lepsze i bardziej przejrzyste rozplanowanie działań i postawienie aksjomatów.

O czym warto pamiętać w momencie ustawiania stop loss?

Kluczowe jest dostosowanie do sytuacji na wykresie w momencie zawierania transakcji, oraz wzięcie pod uwagę wielkości rachunku inwestycyjnego. Każda strategia handlowa powinna posiadać zasady związane z zarządzaniem kapitałem.

To o tyle ważne, że w przypadku, gdy stop loss jest zbyt szeroki, to strata z jednej transakcji wynosić może nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt procent wartości rachunku inwestycyjnego. W efekcie można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że prędzej czy później stracisz swój kapitał.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę