menu

stop out

Stop-Out – Jak działa?


Stop-Out to ostateczne rozwiązanie wykorzystywane przez brokerów w sytuacji, kiedy nasze inwestycje okazują się nietrafione i notujemy coraz większą stratę. Jest to kolejny mechanizm następujący po Margin Call. W praktyce chroni nas przed debetem na rachunku. Kiedy saldo spadnie poniżej pewnego poziomu ustalonego przez brokera, to automatycznie dochodzi do zamknięcia pozycji po cenie rynkowej. W zależności od domu maklerskiego, mogą zostać zamknięte wszystkie otwarte pozycje jednocześnie lub będą one zamykane po kolei od najbardziej stratnej, do momentu wyrównania stosunku stanu rachunku do zaangażowanego w transakcje kapitału.

Przykład:
Margin Call u naszego brokera wynosi 150%, a Stop-Out 40%. Otwieramy pozycję, która wymaga depozytu zabezpieczającego 200 zł, a saldo naszego rachunku wynosi 1000 zł. Jeżeli rynek pójdzie w odwrotnym do zakładanego kierunku, co spowoduje stratę na tej transakcji w wysokości 700 zł, to saldo operacyjne naszego konta (equity) wyniesie 300 zł, czyli 150% z wymaganego depozytu zabezpieczającego. Zostaniemy wezwani do uzupełnienia rachunku. Jednak jeśli strata będzie pogłębiać się zbyt szybko lub po prostu nie uzupełnimy rachunku, nasze saldo może spaść do poziomu Stop-Out – 80 zł (200 zł x 0,4), a broker zacznie zamykać nasze pozycje w celu uniknięcia dalszych strat. 

Dowiedz się również czym jest:

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę