menu

Strona Główna > Newsy > Australijski regulator ujednolica wymogi kapitałowe m.in. dla brokerów

Australijski regulator ujednolica wymogi kapitałowe m.in. dla brokerów


Regulator Australian Securities and Investments Commission (ASIC) opublikował dokument konsultacyjny w którym przedstawia swoje najnowsze propozycje dotyczących zmiany wymogów kapitałowych dla uczestników rynku. W tamtejszej jurysdykcji od dłuższego czasu przeprowadzane są kluczowe zmiany mające wpływ na funkcjonowanie tamtejszej branży inwestycyjnej. Teraz organ zauważył, że odkąd przejął nadzór nad wymogami kapitałowymi i sprawozdawczymi od ASX w 2011 roku, to nie prześledził adekwatności tych wymogów do aktualnej sytuacji na rynku.

Niespójna branża

ASIC uważa, że obecne wymogi kapitałowe nie są dostosowane do wymogów finansowych systemu licencji AFS. Na przykład – ASIC często wymaga od pewnych licencjobiorców AFS posiadania więcej kapitału niż od innych uczestników rynku, pomimo, że są na takim samym poziomie ryzyka i dodatkowo narzuca na nich wymagania w zakresie zarządzania płynnością.

Dokładniej mówiąc chodzi o to, że zasady dotyczące kapitału firm oferujących handel papierami wartościowymi wymuszają kapitał podstawowy na poziomie 100 000 USD. Z kolei wymogi kapitałowe dla licencjobiorców AFS działających na rynku OTC wymagają posiadania kapitału o wysokości 1 miliona USD, a od brokerów walutowych, kapitału na poziomie 10 milionów USD.

Proponowane zmiany dla podmiotów oferujące handel na rynku OTC to:

 • posiadania kapitału wyliczanego na podstawie ryzyka, zamiast aktywów firmy
 • stworzenie jednolitego zbioru zasad kapitałowych dla uczestników rynku papierów wartościowych i kontraktów terminowych
 • wprowadzenie kwoty ryzyka pozycji towarowej

Dodatkowo ASIC proponuje, aby tego typu uczestnicy rynku byli zobowiązani do posiadania kapitału dostępnego do natychmiastowego użytku o minimalnej wysokości 1 000 000 USD.

Z kolei zmiany proponowane dla rynku papierów wartościowych obejmują:

 • zwiększony wymóg kapitału dostępnego od ręki
 • raportowanie salda aktywów netto na poziomie zero lub niższym oraz wymóg dotyczący ryzyka ubezpieczeniowego
 • usunięcie niektórych zasad i metod obliczania ryzyka
 • zmianę definicji kluczowych pojęć.

Większe bezpieczeństwo dla klientów

Zmiany mają na celu stworzenie bufora finansowego, który obniży ryzyko rynkowe wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń i zapewni, że w wypadku problemów maklera nie ucierpią klienci oraz wierzyciele. Zapewni to również lepszą ochronę pieniędzy klientów poprzez zwiększenie zdolności firm do absorbowania strat, co zmniejsza ryzyko, że użyje ona pieniędzy klientów do sfinansowania swoich wydatków operacyjnych.

Regulator podkreśla również, że ​​uczestnik rynku musi dysponować wystarczającą ilością kapitału, aby pokryć straty poniesione w wyniku likwidacji własnych pozycji lub w celu zagwarantowania bardziej klarownego zamknięcia domyślnej pozycji klienta. ASIC uważa, że ​​podstawowy wymóg kapitałowy w wysokości 500 000 USD jest odpowiednim poziomem, aby pokryć to ryzyko.

Dodatkowe wspólne zasady

ASIC proponuje również wprowadzenie reguł dla wszystkich podmiotów na rynku finansowym, które wymagałyby od nich:

 • przygotowania prognozy przepływu pieniędzy na co najmniej następne 12 miesięcy w scenariuszach normalnych i skrajnych
 • udokumentowania obliczeń i założeń, na których opierają się prognozy oraz pisemne wytłumaczenia prawidłowości założeń
 • aktualizacje prognoz przepływów pieniężnych, gdy:
 1. przepływy pieniężne przestają obejmować kolejne 12 miesięcy
 2. nastąpi jakaś istotna zmiana
 3. istnieją powody, by podejrzewać, że pojawi się nowa prognoza różniąca się od tej przedstawionej regulatorowi
 • posiadania prognozy przepływów pieniężnych zatwierdzonej przez osobę/osoby zarządzającą raz na kwartał
 • dokumentacje zawierającą plan finansowania awaryjnego, procedury zarządzania ryzykiem płynności oraz procedury dotyczące rozwiązania problemów związanych z płynnością.

Swoje uwagi do pomysłów ASIC można zgłaszać do 15 sierpnia 2018 roku.

Autor: Dominik Zieliński

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Najnowsze wiadomości:

mifid II

ESMA: tylko 1,8 mln EUR sankcji w ramach MiFID II w 2019

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował raport dotyczący sankcji nałożonych przez krajowych ...
Czytaj dalej
nowe ostrzeżenia od światowych regulatorów - nieuczciwi brokerzy forex, scamy i oszustwa

Ostrzeżenia (13.07): The Premium Brokers, 7Online…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: THE PREMIUM BROKERS (PREMIUM SOLUTIONS Ltd) - the-premium-brokers.net/esCCAI LIMITED - ...
Czytaj dalej
Centralny Bank Rosji

Bank Rosji ostrzega przed reklamami oszustw

Centralny Bank Rosji zwrócił uwagę na wzrost liczby nieuczciwych reklam. Mieszkańcy kraju są coraz bardziej ...
Czytaj dalej
Opera w Sydney, Australia

Ponad 30 mln AUD straty Australijczyków na oszustwach inwestycyjnych

Australijska Komisja ds. Konkurencji i Konsumentów (ACCC) opublikowała dane, z których wynika, że straty poniesione ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę