menu

Strona Główna > Newsy > Auto Rentier odpowiada na ostrzeżenie UOKiK-u

Auto Rentier odpowiada na ostrzeżenie UOKiK-u


Zarząd Auto Rentier SP. Z.O.O. skierował list do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Znajduje się w nim stanowisko firmy w sprawie ostrzeżenia, wydanego przeciwko niej przez UOKiK.

Prezes zarządu spółki, Jakub Leśniewski, wyraża w liście uznanie dla troski urzędu o dobro konsumentów, ale odrzuca oskarżenie o celowe działanie na ich szkodę. Jednocześnie Auto Rentier informuje, że postanowił zmienić zapisy umów i niektóre części regulaminu, które mogły budzić wątpliwości. O ostrzeżeniu UOKiK w sprawie spółki, pisaliśmy tutaj.

Pełna treść odpowiedzi wystosowanej przez zarząd spółki Auto Rentier do prezesa UOKiK-u, Marka Niechciała:

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AUTO RENTIER

W związku z otrzymaną przez spółkę Auto Rentier informacją, dotyczącą wszczęcia postępowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oświadczam: jako reprezentant Spółki stanowczo zaprzeczam, aby to Spółka celowo i świadomie wprowadzała Konsumentów w błąd i działała na ich szkodę.

Jednocześnie podjąłem decyzję o wprowadzeniu zmian w treści Umów Inwestycyjnych, mając na uwadze nadrzędne dobro Klientów. Doceniam również zaangażowanie UOKiK w zakresie sprawdzenia poprawności zapisów i treści samych Umów.

Tym niemniej nie mogę zgodzić się z przyjętą argumentacją, że zarzucane Spółce nieprawidłowości wynikające z zapisów samej treści Umowy, świadczą o złych intencjach samej Spółki.

Jednakże szanując decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dniem 20-11-2019 wprowadzone zostaną następujące zmiany:

I. KARA UMOWNA

Zmiana brzmienia paragrafu dotyczącego wysokości Kary Umownej

Nowy zapis:

W przypadku złamania zapisów Umowy Inwestycyjnej strony ustalają Karę Umowną w wysokości różnicy wartości Przedmiotu Umowy Inwestycyjnej na podstawie wyceny wykonanej przez niezależnego Rzeczoznawcę, posiadającego certyfikat Rzeczoznawcy Samochodowego Polskiego Związku Motorowego PZM potwierdzonego uprawnieniami zgodnymi z art. 79 a Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z 20 czerwca 1997 z póź zm. zatwierdzone wpisem na Listę Rzeczoznawców Samochodowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, a kwoty całkowitej pozostałej do spłaty wobec Banku finansującego zakup Przedmiotu przypadającej na dzień rozwiązania Umowy.

II. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Dodano nowy zapis do Umowy Inwestycyjnej

Treść dodanego zapisu

Inwestor ma prawo odstąpić od Umowy Inwestycyjnej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Inwestor przed jego upfywem zfožy pod adresem Projektodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wystarczające jest wystanie oświadczenia przed jego upływem, przy czym decyduje data stempla pocztowego. Odstąpienie od Umowy Inwestycyjnej można wysfać również e-mailem na adres: [email protected] Wzór odstąpienia od Umowy stanowi integralną część Umowy Inwestycyjnej.

III. INFORMACJA O NABYWANYM POJEŹDZIE

Zmiana treści Umowy na:

Inwestor oświadcza, że stal się właścicielem samochodu wskazanego przez Projektodawcę, zgodnie z faktura zakupu nr ………………. z dn. ……………..
Specyfikacja Pojazdu będącego przedmiotem Umowy Inwestycyjnej:
Marka ………………
Model ………………
Rok produkcji ……………
Nr VIN ……………..
zwanego dalej Pojazdem.

IV. OSTRZEŻENIE O RYZYKU DLA INWESTORÓW

Dodano ostrzeżenie na stronie głównej spółki www.autorentier.pl

Tempo rozwoju rynku wynajmu dfugoterminowego wyniosło na koniec I kw. 2019 r. 15,1% rok do roku, co oznacza, że było wyższe o prawie 2% niż rok wcześniej i aż o ponad 6 % niż dwa lata temu, Jednak mając na uwadze nadrzędne dobro naszych Klientów – rzetelnie przedstawiamy każdy możliwy scenariusz, nawet ten najczarniejszy. W skrajnej sytuacji upadłości spółki Auto Rentier, to na Inwestorze spoczywa obowiązek uregulowania pozostałego zobowiązania wobec Banku (jeżeli pojazd jest finansowany za pomocą kredytu bankowego) i wszelkie konsekwencje związane z brakiem tych płatności. Inwestor otrzymuje Pojazd stanowiący Przedmiot zawartej Umowy Inwestycyjnej (który od początku współpracy jest jego własnością – karta pojazdu jest zdeponowana u Inwestora), stąd może nim dowolnie dysponować (np. sprzedać aby odzyskać zainwestowany kapitał). Jednocześnie przypominamy, że samochód będący przedmiotem Umowy Inwestycyjnej jest wyfącznq własnością Inwestora i nie stanowi majątku Spółki, tym samym nie może podlegać zabezpieczeniu w razie jakichkolwiek działań windykacyjnych przeciwko Spółce.

Z wyrazami szacunku
Jakub Leśniewski
Prezes Zarządu
Autor: Michał Misiura

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Najnowsze wiadomości:

jp morgan zapłaci 1 mld dolarów za spoofing

JPMorgan zapłaci 1 mld USD kary za manipulacje

Według doniesień Agencji Reutera bank JPMorgan Chase & Co zapłaci blisko 1 mld USD kary ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (24.09): ValueFX, EU FX Index…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: Tiomarkets (Tio Markets Ltd) - tiomarkets.com EU FX Index (Terratech ...
Czytaj dalej

Ticmill ostrzega przed fałszywą stroną Tickmill Crypto

W mailingu rozesłanym do klientów, Ticmill ostrzegł przed firmą, która podszywa się pod jego markę.  ...
Czytaj dalej
uokik nakłady kary na banki

UOKiK nakłada ponad 60 mln zł kary na BNP Paribas, Millennium i Santander

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny zakwestionował postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, które nieprecyzyjnie określają ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę