menu

Czym jest bessa, nazywana potocznie rynkiem niedźwiedzia?

Bessa oznacza długotrwały spadek cen na danym rynku. W opisanej sytuacja oznacza ona długotrwały okres spadania cen papierów wartościowych lub towarów notowanych na danej giełdzie.

 

Z jakimi ruchami cen wiążę się bessa?

Bessa oznacza zazwyczaj spadek indeksów głównych danej giełdy, za czym idą ceny większości spółek. Pojęcie bessy może być stosowane także do innych rynków. Używa się go w odniesieniu np. do rynku nieruchomości lub rynku surowców.

Potocznie nazywana jest rynkiem niedźwiedzia, od charakterystycznego ataku tego zwierzęcia – przeprowadzanego z dołu do góry.

Cykle hossy-bessy

Cykl bessy jest skalowalny, podobnie jak inne ruchy na giełdzie. Posiada on swoje charakterystyczne fazy:

 1. panikę,
 2. zniechęcenie,
 3. niewiarę,
 4. obojętność,
 5. wzrost,
 6. euforię,
 7. nasycenie.

Fazy te występują zawsze w różnym okresie czasu, w różnych cyklach. Często mówi się o bardzo długim cyklu Kondratiewa (około 54-letnim), cyklu 9-letnim, cyklu Kitchina (3 lub 4-letnim), aż do cykli minutowych.

Biorąc pod uwagę, że różne sektory gospodarki osiągają różne fazy cyklu hossa-bessa w różnym czasie, często twierdzi się, że hossa zaczyna się najpierw na rynku dolara, a następnie obligacji, akcji, później nieruchomości, a na końcu surowców.

Część faz zachodzi na inne, jednak ogólna skala działania jest wyraźnie zauważalna. Zawsze istnieje rynek, na którym można zarabiać, korzystając z wzrostu cen.

Przykładowy model cyklu Kitchina – dla zobrazowania sytuacji na giełdzie

 • Faza I: Początek recesji – hossa na rynku obligacji, bessa na rynku akcji i surowców naturalnych
 • Faza II: Pogłębienie recesji – zakończenie hossy na rynku obligacji, koniec bessy – na skutek zniechęcenia na rynku; widoczny spadek cen na rynku surowców
 • Faza III: Początki ożywienia – spadek zysków z obligacji, hossa w akcjach; wzrost cen surowców i akcji
 • Faza IV: Ekspansja w toku – bessa w obligacjach, hossa w akcjach; ceny surowców zaczynają wzrastać
 • Faza V: Szczyt wzrostu – obligacje kontynuują spadki, a akcje osiągają szczyty notowań i zaczynają powoli spadać; silne tendencje wzrostowe na rynku surowców naturalnych
 • Faza VI: Początek recesji – koniec bessy w obligacjach, akcjach i surowcach naturalnych.
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę