menu

Czym jest analiza fundamentalna?

Analiza fundamentalna jest metodą oceny bezpieczeństwa w celu oceny jego wartości wewnętrznej, poprzez zbadanie powiązanych czynników ekonomicznych, finansowych i innych czynników jakościowych i ilościowych. Zasadniczo, analitycy badają wszystko, co może wpłynąć na wartość bezpieczeństwa, w tym czynniki makroekonomiczne (np. warunki ekonomiczne i przemysłowe) oraz czynniki mikroekonomiczne (np. warunki finansowe i zarządzanie przedsiębiorstwem).

 

Jaki jest cel przeprowadzania analizy fundamentalnej?

Podobnie jak w przypadku większości analiz, celem jest uzyskanie prognozy i zysków z przyszłych ruchów cen. Na poziomie firmy analiza fundamentalna może obejmować badanie danych finansowych, zarządzanie, koncepcję biznesową i konkurencję. Na szczeblu branżowym możliwe jest zbadanie sił podaży i popytu dla oferowanych produktów. W przypadku gospodarki krajowej analiza fundamentalna może skupić się na danych ekonomicznych, aby ocenić obecny i przyszły wzrost gospodarki.

Zasadniczo, ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest wytworzenie wartości ilościowej, którą inwestor może porównać z aktualną ceną papieru wartościowego, wskazując tym samym, czy zabezpieczenie jest niedowartościowane lub przewartościowane.

Jakie są zalety przeprowadzania analiz fundamentalnych?

Analiza fundamentalna jest dobra dla długoterminowych inwestycji opartych na bardzo długofalowych tendencjach. Zdolność do identyfikowania i przewidywania długoterminowych trendów gospodarczych, demograficznych, technologicznych lub konsumenckich może przynieść korzyści inwestorom cierpliwym, którzy wybierają odpowiednie grupy branżowe lub firmy.

Rozsądna analiza fundamentalna pomoże zidentyfikować firmy, które mają wysoką wartość. Analiza fundamentalna może pomóc w odkryciu firm o cennych zasobach, silnym bilansie, stabilnych zarobkach i utrzymaniu siły.

Jedną z najbardziej oczywistych, ale mniej namacalnych korzyści płynących z analizy fundamentalnej jest rozwinięcie dogłębnego zrozumienia biznesu. Po żmudnych badaniach i analizach inwestor zapozna się z kluczowymi źródłami przychodów i zysków kierowanymi przez firmę. Oczekiwania dotyczące zysków mogą być silnymi czynnikami wpływającymi na ceny akcji. Dobre zrozumienie może pomóc inwestorom uniknąć firm, które są podatne na niedobory i zidentyfikować te, które nadal dostarczają korzyści. Oprócz zrozumienia biznesu analiza fundamentalna umożliwia inwestorom zrozumienie kluczowych czynników i firm działających w branży.

Jakie są słabe strony analizy fundamentalnej?

Analiza fundamentalna może oferować doskonałe spostrzeżenia, ale może być niezwykle czasochłonna. Należy pamiętać także o tym, że techniki analizy fundamentalnej różnią się w zależności od grupy branżowej i specyfiki każdej firmy. Z tego powodu dla różnych branż i różnych firm wymagana jest inna technika i model. Może to zająć dużo czasu, co może ograniczyć ilość badań, które można wykonać.

Słabą stroną analizy fundamentalnej jest także subiektywność.  Jest tak, bowiem wartość godziwa oparta jest na założeniach. Wszelkie zmiany założeń dotyczących wzrostu lub mnożnika mogą znacznie zmienić ostateczną wycenę. Zasadniczy analitycy są tego świadomi i stosują analizę wrażliwości, aby przedstawić wycenę podstawową, wycenę średnią i wycenę najgorszą. Jednak nawet przy najgorszym przypadku większość modeli jest prawie zawsze zwyżkowa, jedyne pytanie brzmi: ile.

Istotną kwestią jest także to, że większość informacji, które trafiają do analizy, pochodzi od samej firmy. Firmy zatrudniają menedżerów zajmujących się relacjami inwestorskimi, czego konsekwencją może być fakt “sztucznego” podtrzymywania dobrych nastrojów inwestorów, pomimo gorszej sytuacji firmy, niż ta przedstawiana.

Na ile analiza fundamentalna jest wiarygodna?

Analiza fundamentalna może być cenna, jednak do jej wyników należy podchodzić z pewną dozą ostrożności. Jeśli czytasz badania napisane przez analityka strony sprzedającej, ważne jest, aby znać analityka odpowiedzialnego za raport. Wszyscy mamy osobiste uprzedzenia, tak samo każdy analityk ma jakieś uprzedzenia. Nie ma w tym nic złego, a badania wciąż mogą mieć wielką wartość. Dowiedz się, co oznaczają oceny analityka przeprowadzającego analizę fundamentalną i poznaj jego historię sukcesu. Oświadczenia korporacyjne i informacje prasowe oferują bardzo dobre informacje, ale należy je czytać z dużą dozą sceptycyzmu i umieć oddzielić fakty od przerysowanych informacji, a przy tym pamiętać, że informacje prasowe nie są przypadkowe; są ważnym narzędziem PR dla firm.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę