menu

Czym jest analiza ilościowa (Quantitative Analysis)

Analiza ilościowa bada i prognozuje zachowania rynku (w tym cen) przy użyciu narzędzi matematycznych, statystycznych i ekonometrycznych. Szczególnie charakterystyczne dla metod ilościowych jest opisywanie stanów ekonomicznych (ale także chemicznych, fizycznych i innych) za pomocą mierzalnych wskaźników. Wynikiem analizy ilościowej przeprowadzanej za pomocą odpowiednich narzędzi jest wartość konkretnego parametru określona liczbą.

 

Zalety metod ilościowych

Z faktu, że wyniki metod ilościowych wyrażone są za pomocą konkretnych wartości liczbowych przypisanych do określonych parametrów, wynikają następujące zalety:

  • łatwość porównywania ze sobą wyników między badanymi grupami
  • łatwość porównywania wyników w czasie
  • badanie wpływu poszczególnych czynników na dane zjawisko
  • obiektywizm badania

Czym zajmuje się analiza ilościowa?

Szczególne zastosowanie analiza ilościowa znalazła w obszarze ekonomii. Wypracowane na przestrzeni dziesiątek lat wskaźniki mikro i makroekonomiczne pozwalają na szczegółowy opis sytuacji gospodarczej za pomocą wskaźników analizy ilościowej.

Jakie są metody analizy ilościowej?

Wśród metod ilościowych znajdziemy takie jak eskperymenty badawcze, ankiety czy obserwacje. Jednocześnie wskaźniki metod ilościowych obliczane są w przedsiębiorstwach czy gospodarce także na podstawie zebranych danych finansowych czy sprzedażowych.

Analiza ilościowa i jakościowa – różnice

Analiza jakościowa w przeciwieństwie do analizy ilościowej odpowiada na pytania jak? dlaczego? w jaki sposób? – nie odpowiada natomiast na pytanie ile? Przykładem ankietowego pytania na potrzeby analizy jakościowej będzie „Czy produkt A jest lepszy od produktu B”? Próbą przełożenia tego na metody ilościowe będzie natomiast ocenienie obu produktów w skali od 1 do 10 – co pozwoli na konkretniejsze porównanie produktów (nawet jeśli w tym przypadku nie będzie to w pełni obiektywne).

Jakie wskaźniki występują w analizie ilościowej?

Wskaźnikiem w analizie ilościowej może być każdy parametr, którego rozumienie jest powszechnie rozumiane bądź zostaje wyjaśnione na potrzeby danego badania. Wartość parametru powinna być określona liczbowa. Dokładnym badaniem i opisem wskaźników zajmuje się także analiza wskaźnikowa.

Analiza ilościowa – przykłady

Przykładem analizy ilościowej mogą być najbardziej popularne wskaźniki makroekonomiczne jak wartość Produktu Krajowego Brutto, PKB per capita, CPI (wskaźnik cen towarów).

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę