menu

Czym jest aprecjacja?

To termin oznaczający wzrost wartości towarów lub dóbr. Odnosi się zazwyczaj do wzrostu wartości waluty krajowej względem waluty zagranicznej w obrębie systemu płynnych kursów walut.

 

Jakie są następstwa aprecjacji?

Następuje przede wszystkim znaczny wzrost siły nabywczej danego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych.

Czym jest powodowana?

Aprecjacja jest najczęściej konsekwencją deflacji, czyli długotrwałego spadku cen poniżej przeciętnego poziomu, oznaczającego wzrost siły nabywczej pieniądza.

Jakie aspekty mają wpływ na występowanie aprecjacji?

Występowanie aprecjacji spowodowane jest zazwyczaj wzrostem atrakcyjności towarów krajowych na rynkach zagranicznych, zwiększeniem oprocentowania obligacji rządowych i bonów skarbowych oraz zwiększeniem ilości inwestycji zagranicznych.

W jaki sposób zazwyczaj banki centralne wpływają na wystąpienie aprecjacji?

Najczęściej wykorzystują do tego skup waluty krajowej, dokonywanej przy użyciu rezerwy walutowej oraz podniesienie oprocentowania skarbowych papierów wartościowych.

Jakie są skutki aprecjacji dla zwykłego obywatela?

Następstwa widoczne są przede wszystkim w kwotach rat kredytów hipotecznych. W przypadku, gdy złoty umacnia się względem waluty zagranicznej np. franka szwajcarskiego – doświadczając aprecjacji względem niej – spada wówczas zazwyczaj wysokość raty, ze względu na możliwość tańszego jej nabycia.

Jakie są negatywne aspekty aprecjacji dla gospodarki?

Wraz z wzrostem kapitału zagranicznego produkty eksportowane stają się mniej konkurencyjne, co w połączeniu z napędzanym importem skutkuje pogorszeniem bilansu handlowego kraju.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę