menu

Czym jest Bank Centralny?

Bank Centralny to instytucja publiczna, w Polsce działająca na podstawie zapisów w konstytucji, a także ustawy Prawo Bankowe. Zajmuje się obsługą podmiotów publicznych, a przede wszystkim skarbu państwa. Bank Centralny jest odpowiedzialny za sprawne działanie systemu bankowego w kraju. W zależności od sytuacji politycznej w kraju może, ale nie musi być zależny od władz państwa. Na korzyść gospodarki krajowej jest niezależność tej instytucji.

 

Czym różni się Bank Centralny od banków komercyjnych?

Różnica między tymi podmiotami jest znacząca, ponieważ Bank Centralny zajmuje się tylko i wyłącznie działalnością bankową we współpracy z instytucjami państwowymi i międzynarodowymi. Z kolei banki komercyjne głównie swoją uwagę skupiają na klientach indywidualnych, w tym przedsiębiorstw i osób fizycznych. Mimo różnic, między tymi bankami istnieje ścisła współpraca, która zapewnia spokój na rynku finansowym.

Czy każdy może być klientem Banku Centralnego?

Niestety ten bank obsługuje jedynie podmioty publiczne. Żadna osoba fizyczna, nie jest w stanie założyć sobie konta w tym banku.

Czy Bank Centralny udziela kredytów?

W przypadku tej instytucji zazwyczaj mówi się o kredycie „ostatniej instancji” i to wyłącznie dla innych banków, czy też podmiotów publicznych. Są to kredyty krótkoterminowe, które mają ratować sytuację finansową podmiotu i chronić go przed niewypłacalnością, gdy znajdzie się w trudnej sytuacji.

Czy Bank Centralny jest nam potrzebny?

Bank Centralny jest dla obywateli i innych podmiotów zagranicznych, gwarancją bezpieczeństwa finansowego kraju. Dzięki niemu na rynku banków komercyjnych panuje stabilizacja. Jeśli jakiś bank prowadzi złe praktyki, ma złą politykę pieniężną, to Bank Centralny ma wpływ na jego funkcjonowanie.

Czy istnieje tylko jeden Bank Centralny?

Jak sama nazwa wskazuje, ten podmiot stanowi centrum bankowości krajowej, jednak są jeszcze większe jednostki, które skupiają kilka krajów. Tymi jednostkami mogą być Europejski Bank Centralny albo Bank Światowy.

Jakie są funkcje Banku Centralnego?

Podaje się cztery główne funkcje:

  • Bank Banków,
  • Emisja pieniądza,
  • Bank Państwa,
  • Pożyczkodawca ostatniej szansy.

Są to funkcje o skali ogólnokrajowej. Prócz powyższych, bank zapewnia stabilizację waluty krajowej, ustala stopy procentowe, czy też reguluje ilość pieniądza w obiegu.

Jaki bank piastuje w Polsce funkcję banku centralnego?

Jest to Narodowy Bank Polski, którym kieruje prezes, powoływany na 6-letnią kadencję przez Sejm, na wniosek Prezydenta RP. Prezes jest odpowiedzialny na organizację i funkcjonowanie Banku Centralnego i może maksymalnie pełnić tę funkcję przez 2 lata.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę