menu

Czym jest Formacja Klina?

Formacja klina to formacja, która nie należy do najłatwiej rozpoznawalnych. Ta formacja cenowa pozwala jednak uzyskać istotne informacje i do tego dosyć „pewne”, a więc inwestor, któremu uda się odkryć tę formację, będzie mógł podjąć bardziej zdecydowane decyzje inwestycyjne.

Czy klin zwyżkujący i zniżkujący zawsze występują w podobnych sytuacjach?

Oczywistą odpowiedzią jest, że nie. W przypadku formacji klina zwyżkującego należy doszukiwać się go w trakcie występowanie krótkich wzrostów, gdy następują długotrwałe spadki lub też można się z nim spotkać w trakcie ostatniej fazy hossy. Natomiast formacja klina zniżkującego zazwyczaj występuje przy średnioterminowej korekcie trendu wzrostowego.

Kiedy możliwe jest wyznaczenie klina?

Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku wyznaczenie klina jest możliwa dopiero po zauważeniu czterech punktów zwrotnych, które będą zbieżne do siebie. Będą to oczywiście dwa dołki i dwa wzrosty. Po punktach zwrotnych może nastąpić wybicie, które jeszcze jednak zostanie być może skorygowane i dopiero wtedy można zaobserwować prawidłowy kierunek kształtowania się cen. Formacja klina jest wyznaczana także regularnie przez programy tradingowe. Używana jest także przez algorytmy, które opierają się na handlu automatycznym.

Co oznaczają kliny?

W przypadku tych formacji inwestorzy praktycznie zawsze są pewni tego, że klin zwyżkujący będzie zapowiadać spadki, natomiast klin zniżkujący to oznaka trendu wzrostowego.  Ważnym szczegółem jest jednak to, że klin nie mówi zbyt wiele o zasięgu swojego sygnału.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę