menu

Czym jest Fundusz Inwestycyjny?

Fundusze inwestycyjne to forma wspólnego inwestowania pieniędzy, która pozwala na lokowanie środków pieniężnych wpłaconych przez osoby uczestniczące w funduszu. Każda osoba, która wpłaciła pewną kwotę do funduszu, otrzymuje w nim udział, który zostaje potwierdzony przez certyfikat lub jednostkę uczestnictwa. Zazwyczaj do zainwestowania w fundusz nie jest potrzebna duża kwota.

Kto może uczestniczyć w funduszu inwestycyjnym?

Inwestorem może zostać każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i prawna, a także jednostki terytorialne i stowarzyszenie, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej.

W co można inwestować za pośrednictwem funduszu?

Osobami odpowiedzialnymi za inwestowanie w funduszach są zazwyczaj wysokiej klasy specjaliści, którzy wybierają konkretne spółki, oceniają ryzyko i możliwości wypracowania zysku. Uczestnik nie ma wpływu na to, w jaką konkretnie spółkę zainwestuje. Jednak, jako że fundusze dzielą się na wiele różnych typów, to można wybierać spośród różnych branż, które występują na giełdzie i tak dalej. Inwestowanie odbywa się nie tylko w akcje, lecz także w obligacje, nieruchomości, papiery dłużne i tak dalej.

Jakie rodzaje funduszy inwestycyjnych można wyróżnić?

Główny podział, jaki istnieje, to na fundusze otwarte i zamknięte. Te pierwsze mają zmienną liczbę udziałów uczestnictwa, natomiast te drugie, stałą, która zazwyczaj nie ulega zmianie. Następny już, bardziej szczegółowy podział funduszy inwestycyjny jest naprawdę szeroki, ponieważ mogą one się dzielić ze względu na ryzyko, jakie chce ponieść inwestor, obszar inwestycji, czy też rynek krajowy i zagraniczny.

Czy fundusze inwestycyjne są bezpieczną formą inwestowania?

Jak każda inwestycja, również fundusze inwestycyjne wiążą się z pewnym ryzykiem, lecz są one uważane za jedne z bezpieczniejszych rozwiązań, między innymi dzięki temu, że można inwestować małe kwoty, a ryzyko jest bardzo zdywersyfikowane.

Jak wybrać fundusz inwestycyjny?

Wybór odpowiedniego funduszu nie jest prosty. Przede wszystkim warto zwrócić czy profil ryzyka poszczególnych funduszy odpowiada temu co chcemy osiągnąć. Przykładowo mamy więc fundusze agresywne (duże ryzyko) – inwestują one w akcje czy surowce. Innym rodzajem są fundusze inwestujące przede wszystkim w obligacje (tutaj ryzyko jest znacznie niższe). Pamiętajmy by zwrócić uwagę także na opłaty za zarządzanie.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę