menu

Czym jest Insider Trading?

Insider trading to pojęcie, które określa dokonywanie transakcji papierami wartościowymi spółki, która jest notowana na giełdzie, przez osoby, które mają dostęp do niejawnych informacji w tej spółce. W zależności od kraju taka działalność może być różne postrzegana w zapisach prawnych i może być nawet karana.

Czy Insider trading jest sprawiedliwy?

Niektórzy inwestorzy uważają, że tego typu działanie może wpłynąć negatywnie na ocenę spółki, a więc na późniejszą wartość jej akcji. Dlatego też cały czas trwa spór o to, kto mógłby mieć dostęp do niejawnych informacji o spółce, które potem mogą zostać wykorzystane. Przede wszystkim zaś insider trading dawałby wykorzystującym go osobom bardzo dużą przewagę nad rynkiem z tego względu jest zabroniony.

Kiedy można korzystać z Insider Tradingu?

W kilku krajach, w tym między innymi w Polsce i w USA, można uznać, że tego typu działanie jest nielegalne. Wśród konsekwencji prawnych, które obowiązują w Polsce, wymienia się między innymi grzywnę do 5 mln złotych i do 5 lat pozbawienia wolności. Karze tej podlegają osoby, które wykorzystują niejawne informacje na temat spółki, które mogą zmienić jej sytuację na rynku i w ten sposób wypracowują zysk na papierach wartościowych. Trzeba jednak przyznać, że udowodnienie insider tradingu, często jest bardzo trudne.

Czy w przeszłości miało to jakieś negatywne konsekwencje?

Insider Trading podaje się jako jedną z przyczyn wielkiego krachu, mającego miejsce w latach 30 XX wieku w Stanach Zjednoczonych, zaraz obok manipulowania rynkiem i brakiem jawności informacji, które na ogół były dostępne.

Czy w Polsce może dojść do transakcji typu insider trading?

Choć prawo w tym wypadku narzuca duży rygor, to jeśli informacje niejawne nie zostaną wykorzystane przed ich oficjalnym opublikowaniem i nie będą mieć wpływu na kurs papierów wartościowych, to mogą zostać one wykorzystane do osiągnięcia zysku.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę