menu

Czym jest Interwał Czasowy (Time Frame, TF)?

Interwał czasowy to okres, w jakim raportujemy zmianę ceny na wykresie. Wybierając różne interwały, można otrzymać różne informacje i różnie je odczytywać. Pozwalają one ocenić, czy właśnie nadszedł czas na inwestycję, czy może na sprzedaż instrumentów lub też moment, który należy przeczekać. Interwał czasowy jest różny w zależności od horyzontu czasowego naszych inwestycji. 

 

Jakie występują interwały czasowe?

Interwały dzielą się na trzy główne grupy, to znaczy na krótkie, długie i bardzo długie. Z kolei te grupy, dzielą się jeszcze na kolejne, które już dostępne są na portalach Internetowych w postaci wykresów. Na większości stron można spotkać interwały od M1 przez M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN. Poszczególne literki, to skróty od nazw z języka angielskiego, gdzie M oznacza minuty, H godziny, D – dzień, W – tydzień i MN jest skrótem od słowa miesiąc. Kolejne oznaczenia przy literkach, czyli cyfry, to na przykład ilość minut lub dni tygodnia. W ten sposób M30 oznacza interwał 30 minutowy.

  • M1 – interwał 1-minutowy
  • M5 – interwał 5-minutowy
  • M15 – interwał 15-minutowy
  • M30 – interwał 30-minutowy
  • H1 – interwał 1-godzinny
  • H4 – interwał 4-godzinny
  • D1 – interwał dzienny
  • W1 – interwał tygodniowy
  • MN – interwał miesięczny

Kierować się wszystkimi, czy wybranymi interwałami?

Inwestorzy zazwyczaj określają jeden konkretny interwał, który będzie miał wpływ na podejmowane przez nich decyzje, a do tego dobierają sobie kolejny, który jest bliski głównemu interwałowi. Prócz tych dwóch, można dodać jeszcze jeden. Taki wybór pozwala na obserwację głównego interwału i jednego dłuższego i krótszego. Dzięki temu można uzyskiwać bardziej szczegółowe informacje i przede wszystkim ich większą ilość.

Czy interwały zawsze pokazują to samo?

W praktyce wygląda to tak, że przykładowo dłuższy interwał może pokazywać, że przyszedł czas na sprzedaż aktywów, lecz krótszy pokazuje, że lepiej jest się wstrzymać lub kupować. Tutaj jest sprzeczność, która jednak z czasem się koryguje i ostatecznie interwały pokazują jedną tendencję. Jest to przykład na to, jak różnice czasowe mogą wpływać na decyzje.

Wybrać interwał krótki czy bardzo długi?

Tutaj znaczenie ma to, jak ktoś szybko potrafi analizować informacje, jak bardzo jest odporny na stres i jak wygląda u niego podejmowanie szybkich decyzji. Jeśli ktoś opiera się na długich interwałach, to może pozwolić sobie na ich kilkuminutową interpretację raz dziennie, do tego ma dużo czasu na analizę i podjęcie decyzji. Natomiast krótkie interwały, to szybka analiza i szybka decyzja, do czego jest potrzebna pewna odporność psychiczna. Ma to bezpośredni związek ze strategią inwestycyjną tradera.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę