menu

Krótka pozycja (ang. Short)

Krótka pozycja jest zawierana kiedy inwestor oczekuje spadku ceny danego waloru finansowego. Zarabia w ten sposób na spadku kursu. W przypadku wzrostu ceny danego instrumentu inwestor ponosi stratę. W teorii zawarcie pozycji krótkie to przyjęcie zobowiązania do sprzedaży danego aktywa po określonej cenie w ściśle określonym terminie.

Przykład pozycji krótkiej

Najłatwiej zrozumieć na czym polega pozycja krótka na przykładzie:

Inwestor decyduje się na zajęcie pozycji krótkiej w ramach której, zobowiązuje się do sprzedaży 10 000 dolarów po kursie 3,80 w określonym terminie. Okazuje się, że następnego dnia kurs tej waluty wynosi 3,75. Z tego powodu zamknięcie otwartej wcześniej pozycji krótkiej, pozwala inwestorowi w związku ze spadkiem kursu zarobić 10 000 * (3.80-3.75), czyli 500 złotych.

Czym jest krótka pozycja?

Pozycja krótka to zobowiązanie do sprzedaży danego aktywa w określonym czasie po określonej cenie. Zakup kontraktu tego typu jest sensowny w przypadku gdy inwestor przewiduje i chce zarobić na sytuacji gdzie dane aktywo traci na wartości w czasie.

Pozycja długa a krótka w handlu?

Pozycje krótka oraz długie są w tradingu przeciwieństwami. W praktyce zawarcie kontraktu zawsze wymaga by jego uczestnikami były strona przyjmująca pozycję długą oraz pozycję krótką. O ile w przypadku pozycji krótkiej inwestor zarabia w przypadku spadku wartości danego aktywa, w takiej sytuacji traci uczestnik rynku, który znalazł się na pozycji długiej.

Czym jest pozycja krótka na rynku forex?

Pozycja krótka na rynku walutowym, to pozycja w ramach której inwestor przewiduje spadek kursu danej waluty na rynku. W tej sytuacji zobowiązuje się do jej sprzedaży w przyszłości na przykład po dzisiejszym kursie licząc na to, że w momencie sprzedaży będzie on niższy.

Czym jest stop loss w pozycji krótkiej?

Stop loss w przypadku pozycji długiej i krótkiej to narzędzie pozwalające na świadome zarządzania potencjalnymi stratami i cięcie zbyt dużych strat. W przypadku pozycji krótkiej zlecenia typu stop loss aktywują się gdy cena danego aktywa zbyt mocno wzrośnie (wbrew oczekiwaniom inwestora, który przewidywał spadek wartości).

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.