menu

Czym jest Podaż i Popyt (Supply/Demand, S/D)?

Podaż i popyt należą do podstawowych strategii wykorzystywanych w trading. Bazują one przede wszystkim na starożytnych prawach dotyczących ekonomii i sposobu ustalania cen na wolnym rynku.

Popyt i podaż – definicje

Popyt (oznaczany literą D z ang. Demand) – to ilość dóbr i usług, jaką nabywający chcą i mogą nabyć przy określonej cenie w określonym czasie.

Podaż (oznaczany literą S z ang. Supply) – to ilość dóbr, jaką sprzedający są w stanie zaoferować na sprzedaż po określonej cenie w określonym czasie.

Podstawowe założenia

  1. W momencie, gdy popyt jest większy od podaży (D>S) to wówczas cena rośnie.
  2. W momencie, gdy podaż jest większa od popytu (S>D) to wówczas cena maleje.
  3. W momencie, gdy cena rośnie, to podaż wzrasta, natomiast popyt maleje.
  4. W momencie, gdy cena spada, to podaż też spada, natomiast popyt rośnie.

Na czym opiera się prawo popytu i podażu?

Założenia popytu i podaży opierają się przede wszystkim na założeniu, że kwota instrument, który jest dostępny i pragnienie kupujących prowadzą do wzrostu cen.

W praktyce identyfikuje się strefy na wykresie, gdzie zapotrzebowanie przewyższa podaż (strefa popytu) i zwiększa cenę, lub gdzie podaż przewyższa zapotrzebowanie (strefa podaży), obniżając w efekcie cenę.

Jakie czynniki wpływają na popyt?

Oprócz oczywistym czynnikiem, jakim jest cena, wyróżniamy dwa aspekty wpływające bardzo mocno na popyt.

Chęć zakupu sugeruje pragnienie, w oparciu o to, co ekonomiści nazywają gustami i preferencjami. W sytuacji, gdy czegoś nie potrzebujesz lub nie chcesz to tego nie kupujesz. Oznacza to, że ceny podobnych dóbr wpływają na popyt.

Drugim aspektem wpływającym na popyt jest rozmiar lub struktura demograficzna populacji. Przykładowo, im więcej dzieci jest w rodzinie, tym większe jest jej zapotrzebowanie na ubrania.

Jakie czynniki wpływają na podaż?

Nie jest to bynajmniej jedynie cena. Zmiana ceny dobra bowiem sama w sobie nie znajduje się pośród czynników, które przesuwają krzywą podaży, pomimo wpływu na jej ilość.

Do innych czynników zaliczymy przede wszystkim warunki naturalne, wpływ nowej technologii na proces produkcyjny, a także politykę rządów.

W jaki sposób mogę wykorzystać te prawa do własnych działań?

Bazując na wiedzy i doświadczeniu najlepszych traderów można zauważyć, że większość z nich czeka na odpowiedni moment wejścia w strefy, gdzie odbywają się główne działania związane z kupnem lub sprzedażą, zanim wejdą w długie lub krótkie pozycje.

O czym warto pamiętać decydując się na wykorzystanie mechanizmu popytu i podaży?

W teorii rozsądnym jest kupowanie w strefie popytu i sprzedawanie w strefie podaży. Warto jednak pamiętać, że świeże strefy są znacznie bardziej skuteczne, aniżeli te sprawdzone. W efekcie mogą być bardzo często wykorzystywane jako strefy wejścia dla stałych trendów lub jako strefy odwrócone dla zmieniających się tendencji.

Z jakich narzędzi warto korzystać?

Jednym  z najbardziej polecanych rozwiązań jest wykorzystanie inteligentnego narzędzia do rysowania, które pozwala użytkownikom na wizualne identyfikowanie tych poziomów na wykresie.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę