menu

Czym jest rynek Spot?

Rynek spot to rodzaj rynku, w którym wszelkiego rodzaju papiery wartościowe, towary, surowce lub waluty obce są sprzedawane w formie transakcji kasowych i dostarczane bezpośrednio kupującemu.

Termin ten określa także aktualną cenę towarów i surowców, takich jak złoto czy srebro. Wskazuje również na operacje handlowe, które dokonywane są w trybie natychmiastowe, a nie odroczonym.

 

Czym charakteryzuje się rynek SPOT?

SPOT to bezpośredni skrót od spot next, czyli terminu określającego okres dwóch dni. Oznacza on, że dwie strony zawierające transakcje dziś po ustalonym kursie rozliczą się dostarczając walutę dwa dni po dacie zawarcia transakcji.

W praktyce dotyczy to dwóch dni roboczych. Zatem, jeśli transakcja została zawarta w poniedziałek to rozliczenie nastąpi w środę. Pomimo faktu, że czas potrzebny na rozliczenie transakcji wynosi dwa dni, rynek SPOT nazywany jest rynkiem natychmiastowym. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że kurs walutowy ustalany jest na dziś z terminem fizycznego rozliczenia za dwa dni robocze.

Gdzie można spotkać się z cenami spot?

Jeśli uczestniczyłeś kiedyś w sprzedaży srebra lub złota to z pewnością wiesz, że każdy towar ma swoją cenę spot. Przykładowo brytyjska cena spot złota oznacza cenę, za którą można w dowolnym momencie zakupić i natychmiast otrzymać złoto.

Kurs spot oznacza również cenę bezpośredniego kupna waluty obcej. Możesz zobaczyć go w dowolnym kantorze.

Jakie są najważniejsze informacje o spotach?

Warto pamiętać o tym, że rynek spotowy znany jest pod pojęciami „rynku fizycznego” lub „rynku pieniężnego”, ponieważ handel i wymiana towarów odbywają się w bezpośrednim trybie.

Do najpopularniejszych rynków spotowych możemy z pewnością zaliczyć rynek walutowy, w którym waluty natychmiast po transkacji przechodzą w inne ręce, po kasowym kursie wymiany.

Warto pamiętać, że rynki spotowe w przeciwieństwie do rynków terminowych rozliczane są w oparciu o ceny terminowe z tzw. odroczeniem.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę