menu

Czym jest Stopa Bezrobocia?

Stopa bezrobocia to wielkość statystyczna, która opisuje poziom zjawiska bezrobocia w danym społeczeństwie, najczęściej jest to kraj, lecz w Polsce oblicza się również dla województw i powiatów. Obliczeniem stopy bezrobocia zajmuje się Główny Urząd Statystyczny i jest to stosunek osób bezrobotnych do liczby osób aktywnych zawodowo, czyli posiadających lub szukających pracy i będących zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czy stopa bezrobocia oddaje realne bezrobocie?

Niestety nie, ponieważ nie każdy poszukujący pracy rejestruje się w urzędzie jako bezrobotny i na własną rękę poszukuje pracy, a zdarzaj się też takie przypadki, że osoba jest zarejestrowana i pobiera z tego tytułu zasiłek, jednak pracuje na czarno, czyli bez umowy.

Z jakim bezrobociem mamy do czynienia?

Bezrobocie dzieli się w naszym kraju ze względu na przyczynę jego powstania, a także na czas, w jakim występuje. Będą to więc bezrobocie koniunkturalne, które jest zależne od cyklu rozwoju gospodarki, strukturalne, które jest spowodowane niedopasowaniem popytu na pracę do jej podaży, frykcyjne, związane z naturalnym ruchem osób zatrudnionych, a także sezonowe, które pojawia się tylko w trakcie konkretnego sezonu. Jeśli chodzi o czas bezrobocia, to mamy bezrobocie krótkookresowe – do 3 m-cy, średniookresowe – od 3 m-cy do roku, a także długookresowe, czyli już powyżej roku.

Czy bezrobocie da się złagodzić?

Nad bezrobociem da się w pewnym stopniu zapanować i przede wszystkim to rząd ma na to wpływ, między innymi dostarczając do przedsiębiorstw bezzwrotne subwencje, wprowadzenie wcześniejszych emerytur, organizację szkoleń, robót publicznych, czy też wspieranie przedsiębiorczości. W Powiatowych i Wojewódzkich Urzędach Pracy można poznać projekty, które są skierowane ku walce z bezrobociem i wśród nich można między innymi właśnie znaleźć organizację kursów, czy też bezzwrotne dotacje na założenie przedsiębiorstwa.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę