menu

Czym jest Trend?

Trend to kierunek, w którym w danym okresie podąża rynek. Ruchy na rynku nigdy nie mają charakteru linii prostych. Są to zazwyczaj serie zygzaków, które wyglądem przypominają kolejne fale z wyraźnie rozrysowanymi wierzchołkami i punktami odbicia. Kierunek rozrysowywania kolejnych szczytów i dołków decyduje o głównym układzie trendu.

Wyróżniamy trzy rodzaje trendów:

  • Trend wzrostowy – seria kolejnych wyższych szczytów (HH – Higher Highs) i wyższych dołków ( HL – Higher Lows)
  • Trend spadkowy – seria kolejnych niższych szczytów (LH – Lower Highs) i niższych dołków (LL – Lower Lows)
  • Trend boczny (tzw. horyzontalny) – cena porusza się w zakresie dołków i szczytów zlokalizowanych na tych samych lub zbliżonych poziomach (w tym przypadku mówi się o braku trendu lub konsolidacji)

Początkujący trader powinien kierować się trzema podstawowymi zasadami:

  1. Nigdy nie walcz z trendem
  2. Zawsze dokonuj transakcji zgodnych z trendem
  3. Trend jest Twoim przyjacielem

Co oznaczają poszczególne trendy?

Trend mierzy się w różnych interwałach czasowych, więc dla niektórych inwestorów może się on różnić, w zależności od tego, jaki okres będą brać pod uwagę. Najlepiej jest dopasowywać go do częstotliwości, w jakich podejmujemy decyzje inwestycyjne.

Co to jest trend wzrostowy?

Pierwszym trendem, jest trend wzrostowy. Powstaje on, gdy lokalne szczyty i dołki na wykresie są położone coraz wyżej. Jest to bardzo dobry moment do zajmowania decyzji, ponieważ położenie dołków coraz wyżej tworzy linię wsparcia, która jest wsparciem, gdyby ceny zaczęły spadać.

Co to jest trend spadkowy?

Kolejnym typem trendu, jest trend spadkowy, czyli przedstawiający sytuację odwrotną do poprzedniej. Tutaj dołki i szczyty będą coraz niżej, tworząc linię oporu, która będzie przeszkodą, gdyby ceny zaczęły rosnąć. Może to być dobra decyzja do sprzedaży i chwilowego wycofania się z inwestycji.

Czym jest trend horyzontalny?

Ostatnim rodzajem trendu, jest horyzontalny, który nie daje na początku jednoznacznych znaków. Ceny cały czas będą utrzymywać się wewnątrz konkretnego kanału, aż do czasu, gdy nastąpi wybicie, czyli kontynuowanie lub odwrócenie trendu.

Czym jest trend boczny?

Trend boczny to tak naprawdę po prostu inna nazwa trendu horyzontalnego.

Kiedy wiadomo, że trend jest bardziej wiarygodny?

Im więcej punktów na wykresie będzie łączyć trend, tym większa będzie jego wiarygodność. Przebicie trendu może być sygnałem do kupna lub sprzedaży, jednak trzeba również uważać, czy nie będzie to fałszywy znak z rynku.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę