menu

Czym są Formacje Cenowe?

Formacje cenowe to przykładowo formacje odwrócenia i kontynuacji trendu. Formacje widoczne na wykresach, używane do prognozowania przyszłych ruchów cen. Odkrywanie i wyciąganie wniosków z zaobserwowanych formacji jest podstawą do kupowania aktywów w oparciu o analizę techniczną.

Jak odczytywać formacje cenowe w analizie technicznej?

Do znajdowania formacji niezbędne jest wyznaczenie punktów oporu/wsparcia na wykresie, a także wyrysowanie odpowiednich linii trendu. Dopiero mając te oznaczenie można próbować odnaleźć opisane formacje cenowe. Dla łatwiejszego znalezienie tego typu formacji warto wesprzeć się także odpowiednim oprogramowaniem czy profesjonalnymi analizami technicznymi.

Czy korzystanie z formacji cenowych jest opłacalne?

Wielu inwestorów – szczególnie krótkoterminowych, uważa odnajdywanie formacji cenowych za istotną przesłankę, pozwalającą im na podejmowanie odpowiednich decyzji inwestycyjnych. Chociażby ze względu na swoją popularność i oczekiwania inwestorów formacje cenowe mogą sprawdzać się jako samospełniająca się przepowiednia. Pamiętajmy jednak również, że na podstawie formacji cenowych często handlują automaty z tego względu odkryta przez nas formacja zostanie prawdopodobnie szybciej wykorzystana przez programy automatyzujące handel.

Jak rozpoznać formacje cenowe?

Do rozpoznawania formacji cenowych potrzebna jest odpowiednia wiedza (ich znajomość), umiejętność rysowania linii trendu czy też wyznaczania punktów wsparcia. W celu rozpoznawania i interpretowania formacji warto posłużyć się fachową literaturą czy skorzystać z programów wspomagających analizę techniczną. Warto także zapoznawać się z branżowymi serwisami publikującymi szczegółowe analizy techniczne niektórych aktywów.

Jakie są formacje cenowe?

Formacje cenowe ze względu na rodzaj dzielimy najczęściej na formacje odwrócenia i kontynuacji trendu. Wśród tych pierwszych do najpopularniejszych formacji należą:

Do formacji zwiastujących odwrócenie trendu należy na przykład:

  • formacja głowa z ramionami;
  • podwójne dno;
  • podwójny szczyt.
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę