menu

Czym są kontrakty Forward?

Forward jest transakcją oznaczającą kupno lub sprzedaż określonej kwoty waluty, w ściśle określonym dniu w przyszłości. Transakcja ta ma z góry określony kurs terminowy, który jest ustalany w dniu transakcji.

 

Jakie formy rozliczenia występują w transakcjach Forward?

Ostatecznie, najpóźniej na dwa dni przed dokonaniem transakcji, inwestor ma możliwość wybrania formy rozliczenia, którą uzna za najkorzystniejszą. Wśród form, wyróżnia się dwie główne:

  • Brutto – rozliczenie polega na fizycznej wymianie walut między stronami
  • Netto – Transakcja rozliczana jest poprzez rozliczenie różnicy pochodzącej od porównania kursu terminowego z kursem odniesienia. Różnica następnie jest przemnażana przez wartość transakcji w walucie.

Czym jest kurs odniesienia w transakcjach Forward?

Jest to fixing Narodowego Banku Polskiego, który jest ustalany na dwa dni robocze przed datą rozliczenia transakcji. Można go sprawdzić każdorazowo na oficjalnej stronie Narodowego Banku Polskiego.

Przed czym chroni transakcja forward?

Transakcja ta jest uznawana za jedno z istniejących zabezpieczeń przed zmianą kursów waluty, zanim dojdzie do ostatecznego rozliczenia między stronami. Dzięki temu, jeśli jedną ze stron jest przedsiębiorstwo, to nie traci ono na różnicy kursów, gdy będzie wymieniać zagraniczną walutę na krajową.

Kto jest stronami transakcji Forward?

Choć do głównej transakcji może dochodzić między inwestorami, przedsiębiorcami i tak dalej, to sama transakcja forward jest zawierana między bankiem a jedną ze stron transakcji, której będzie zależeć na zabezpieczeniu transakcji.

Czy bank pobiera dodatkowe opłaty za transakcje Forward?

Bank nie pobiera z tytułu transakcji żadnych dodatkowych opłat w postaci ubezpieczenia, prowizji itd.

Jaki termin obejmują transakcje Forward?

Zazwyczaj są to terminy dłuższe niż kilka dni i choć standardowo podaje się tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, kwartał, rok. Banki jednak są otwarte na propozycje ze strony klientów, którzy mogą podawać konkretne, pasujące im daty. Oczywiście tak elastyczne banki są tylko w przypadku klientów, którzy są wstanie dokonać transakcji tego typu za odpowiednio duże kwoty. Dla regularnych klientów proponowane są standardowe produkty.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę