menu

Dźwignia 1:100 zostaje, ale nie dla wszystkich


Mniej więcej pół roku temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowelizacji ustawy który w swojej treści regulował między innymi system dźwigni finansowej na rynkach walutowych. Pomysł ten zakładał obniżenia maksymalnej oferowanej przez brokerów dźwigni do 1:25. Po konsultacjach społecznych w których brali udział przedstawiciele społeczności Forex udało się wypracować rozwiązanie pozwalające zachować lewar na poziomie 1:100. Jednak pozostał jeden mały haczyk.

1:100 tylko dla niektórych

Zgodnie z nowo wypracowanym rozwiązaniem początkujący traderzy będą mogli maksymalnie wykorzystywać dźwignię na poziomie 1:50 – w praktyce oznacza to, że broker będzie wymagał jedynie 2% depozytu zabezpieczającego do otwarcia transakcji. Zgodnie z nowymi założeniami lewarem o wysokości 1:100 mogą operować jedynie osoby które w okresie dwóch lat inwestycyjnej kariery dokonały conajmniej 40 transakcji. Aby to wykazać wystarczy posłuży się historią dokonanych ruchów z dowolnego rachunku inwestycyjnego. Wymóg ten nakłada okres przejściowy podczas którego początkujący trader w założeniu ma czas zdobyć wiedzę która zmniejszy ryzyko straty kapitału przy większej i bardziej ryzykownej dźwigni. Dzięki temu takiemu rozwiązaniu nowelizacja nie będzie uderzać w doświadczonych graczy.

Należy jednak zauważyć, że to nadal projekt ustawy a końcowy głos będzie należal do ESMA, centralnego europejskiego regulatora rynków kapitałowych. Swoją dyrektywę MIFID II obejmującą to zagadnienie ma ogłosić 3-go stycznia 2018 roku. 

Forex coraz częściej regulowany

Pomimo tego małego zwycięstwa, warto odnotować fakt, że od około dwóch lat można zaobserwować zjawisko chęci regulowania rynków walutowych ze strony organów centralnych. W lipcu 2015 roku ograniczono wysokość maksymalnej dźwigni do 1:100, początkowo dla polskich brokerów a następnie dla wszystkich działajacych na terenie UE. Prawie rok później we wrześniu 2016 wprowadzono szereg wytycznych dla pośredników które miały wspierać indywidualnych inwestorów i zapewnić im przejrzyste i uczciwe zasady inwestowania. KNF zdecydował się na to ze względu ilości skarg wnoszonych przez uczestników rynku.

Projekt nowelizacji ustawy

Kluczowe zmiany dla traderów rynków walutowych rysują się następująco, dotyczą one art., 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi:

a) ust. 2a i 2b otrzymują brzmienie:

„2a. Firma inwestycyjna wykonuje zlecenia nabycia lub zbycia instrumentów finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i złożone przez klienta detalicznego pod warunkiem, że depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego jest nie mniejszy niż 2% wartości nominalnej tego instrumentu finansowego, z zastrzeżeniem ust. 2b–2c.

2b. W przypadku zleceń zbycia opcji skutkujących wystawieniem opcji wymagany depozyt zabezpieczający jest nie mniejszy niż wartość premii obliczonej, z zastosowaniem przez firmę inwestycyjną uznanego modelu wyceny opcji podanego do wiadomości klienta detalicznego, powiększonej o 2% wartości nominalnej tej opcji.”,

b) po ust. 2b dodaje się ust. 2ba i 2bb w brzmieniu:

„2ba. W przypadku klienta detalicznego, który zawarł przynajmniej 40 transakcji na instrumentach finansowych wymienionych w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c–i, w terminie 24 miesięcy poprzedzających złożenie zlecenia, o którym mowa w ust. 2a lub 2b, na żądanie tego klienta, depozyt zabezpieczający wymagany dla danego instrumentu finansowego lub wartość o jaką powiększana jest premia opcyjna, jest nie mniejsza niż 1% wartości nominalnej odpowiednio tego instrumentu finansowego lub opcji.

2bb. W celu potwierdzenia ilości zawartych transakcji, o których mowa w ust. 2ba, klient przekazuje firmie inwestycyjnej kopię historii transakcji zawartych w innych firmach inwestycyjnych.”;

 

Cały projekt ustawy – PDFJesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:

Najnowsze wiadomości:

noble markets ogranicza ofertę

36 instrumentów znika z Noble Markets

Noble Markets, oddział domu maklerskiego Noble Securities SA, poinformował w swoim newsletterze o 36 instrumentach, ...
Czytaj dalej
Okładka książki Rafała Zaorskiego - "O spekulacji"

Rafał Zaorski – „O spekulacji” [ebook]

W ubiegłym tygodniu ukazała się najnowsza książka Rafała Zaorskiego. "O spekulacji" jest 106-stronicową publikacją, nad ...
Czytaj dalej
akcje plus500 w dół

Spadek akcji Plus500 po ujawnieniu błędu księgowego

Broker regulowany przez FCA potwierdził błąd w wypełnionym wniosku na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W ...
Czytaj dalej
FCA ostrzeżenie

FCA: Uwaga na BrookBond Limited, IMC Financial Services Ltd oraz Mark’a Shepard’a

Brytyjski regulator finansowy Financial Conduct Authority (FCA) wydał ostrzeżenie przed trzema podmiotami, które podszywają się ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę