menu

Strona Główna > Newsy > ESMA ostrzega przed ryzykiem pogorszenia się warunków ekonomicznych w Europie

ESMA ostrzega przed ryzykiem pogorszenia się warunków ekonomicznych w Europie


Europejski organ regulacji finansowej ESMA ogłosił, że wraz z dwoma pozostałymi europejskimi organami nadzoru (EBA i EIOPA, znanymi razem jako ESA) opublikował dziś wspólne sprawozdanie na temat ryzyka w okresie jesieni 2022. W sprawozdaniu podkreślono, że pogarszające się perspektywy gospodarcze, wysoka inflacja i rosnące ceny energii zwiększyły podatność na zagrożenia w sektorach finansowych.

Post-pandemiczne ożywienie gospodarcze w Europie osłabło w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która spowodowała gwałtowne pogorszenie perspektyw gospodarczych. Przyczynia się ono do istniejącej wcześniej presji inflacyjnej poprzez silny wzrost cen energii i towarów, pogłębia nierównowagę podaży i popytu oraz osłabia siłę nabywczą gospodarstw domowych. Wzrosło ryzyko utrzymującej się inflacji i stagflacji.

Czynniki te, w połączeniu z pogorszeniem perspektyw gospodarczych, znacząco wpłynęły na środowisko ryzyka sektora finansowego. W związku z dużą niepewnością wzrosła zmienność na rynkach finansowych. Po długim okresie niskich stóp procentowych banki centralne zacieśniają politykę pieniężną.

ESMA przedstawia wytyczne

Instytucje finansowe stoją również w obliczu zwiększonych wyzwań operacyjnych związanych z podwyższonym ryzykiem cybernetycznym i wdrożeniem sankcji wobec Rosji. System finansowy był do tej pory odporny pomimo rosnącej niepewności politycznej i gospodarczej.

W świetle powyższych zagrożeń i słabości ESMA zaleca właściwym organom krajowym, instytucjom finansowym i uczestnikom rynku podjęcie następujących działań politycznych:

  1. Instytucje finansowe i organy nadzoru powinny nadal być przygotowane na pogorszenie jakości aktywów w sektorze finansowym i monitorować rozwój sytuacji, w tym w odniesieniu do aktywów, które skorzystały z tymczasowych środków związanych z pandemią, oraz tych, które są szczególnie narażone na pogorszenie otoczenia gospodarczego, inflację, a także wysokie ceny energii i towarów.
  2. Należy ściśle monitorować wpływ dalszych podwyżek stóp procentowych oraz potencjalnego nagłego wzrostu premii za ryzyko na instytucje finansowe i ogół uczestników rynku.
  3. Instytucje finansowe i organy nadzoru powinny ściśle monitorować wpływ ryzyka inflacyjnego.
  4. Organy nadzoru powinny nadal monitorować ryzyko dla inwestorów detalicznych, w szczególności w odniesieniu do produktów, w przypadku których konsumenci mogą nie zdawać sobie w pełni sprawy z zakresu związanego z nimi ryzyka, takich jak kryptowaluty.
  5. Instytucje finansowe i organy nadzoru powinny nadal starannie zarządzać ryzykiem środowiskowym i ryzykiem cybernetycznym w celu przeciwdziałania zagrożeniom dla bezpieczeństwa informacji i ciągłości działania.
Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze wiadomości:

Inwestorzy detaliczni opuszczają rynek akcji

Michael Burry przyznaje się do błędu

Znany amerykański inwestor Michael Burry, który przewidział kryzys finansowy w 2008 roku, wycofał swoje oświadczenie, ...
Czytaj dalej
esma zawiesza obowiązek raportowania o wykonaniu

ESMA rozważa większą ochronę inwestorów korzystających z copy tradingu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), regulator rynków finansowych w Unii Europejskiej, opublikował ...
Czytaj dalej
Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Nalot francuskich władz na banki – kolejna afera podatkowa

Francuskie władze dokonały we wtorek nalotu na pięć banków w ramach śledztwa w sprawie podejrzeń ...
Czytaj dalej
budynek komisji nadzoru finansowego na pięknej w warszawie

Prosper Capital kwestionuje karę nałożoną przez KNF

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o nałożeniu 1,2 mln zł kary na firmę Prosper Capital DM ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę