menu

Strona Główna > Newsy > Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień


Bank of England doskonale wie, że Wielka Brytania stoi u progu recesji, jednak kontynuuje zaostrzanie warunków finansowych, podnosząc stopy procentowe o 50 pb. Prognozy pozostają jastrzębie także dla USA, Kanady i Strefy Euro, która reinwestuje środki z obligacji, by zapobiec fragmentaryzacji. Tymczasem, Bank of Japan wciąż trzyma się łagodnej polityki, skupując ogromne ilości japońskich papierów, by utrzymać ich rentowność w okolicach zera.
Wszystko to ma miejsce w cieniu pierwszej od ćwierć wieku, wizyty wysokiej rangi amerykańskiego urzędnika na Tajwanie, która znacznie pogarsza stosunki między Chinami i USA.

Rynek walutowy Forex

FX HEAD1 - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Forex: FED i dolar amerykańskidolar - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Prognoza:

Jastrzębia

Cel:

Zahamowanie inflacji

Kontekst:

 • Amerykańska gospodarka wciąż nie znajduje się w recesji, co sugerują pozytywne dane dotyczące zatrudnienia. Działania FED-u mogą jednak powoli przynosić pożądany efekt, jeśli weźmiemy pod uwagę liczbę ofert pracy, która w czerwcu spadła trzeci miesiąc z rzędu oraz rosnącą liczbę osób świeżo zarejestrowanych jako bezrobotne
 • Silny rynek pracy może ośmielić Rezerwę Federalną do dalszego zaostrzania warunków. Prawdopodobna jest podwyżka o 50 pb na najbliższym posiedzeniu i kolejna o 75 pb, gdy odczyty CPI nie pokażą konsekwentnego spadku inflacji

 


PKB YoY PKB QoQ Stopa procentowa Inflacja Stopa bezrobocia
3.5% -0.9%  2.5%  9.1% 3.5%

Forex: EBC i euro

euro - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Prognoza:

Umiarkowanie jastrzębia/Jastrzębia

Cel:

Zahamowanie inflacji

Kontekst:

 • Na początku roku, ze względu na trudną sytuację, wynikającą z wojny na Ukrainie i zależności energetycznej od Rosji, Europejski Bank Centralny trzymał się polityki gołębiej, co przy jastrzębiej Rezerwie Federalnej, doprowadziło do rekordowych spadków na parze EUR/USD
 • EBC podniósł stopy procentowe na ostatnim posiedzeniu o 50 punktów bazowych i zasugerował kolejne podwyżki w najbliższej przyszłości, co może pomóc euro odrobić część strat względem dolara
 • Ankiety prowadzone wśród konsumentów sugerują skurczenie się gospodarki Strefy Euro o 1.3% w nadchodzących 12 miesiącach i wiarę w to, że mimo działań EBC, inflacja będzie znacząco ograniczać ich siłę nabywczą także w przyszłym roku
 • Bank boryka się z problemem fragmentaryzacji Strefy Euro, czyli rozbieżnością między rentownościami obligacji poszczególnych państw, która utrudni prowadzenie jednej, konsekwentnej polityki pieniężnej w całej strefie (spread rentowności obligacji włoskich i niemieckich, w czerwcu osiągnął aż 2.4%). Decydenci starają się ograniczyć te rozbieżności, inwestując środki pozyskane z wygasłych obligacji niemieckich, holenderskich i francuskich, w rynek włoski, hiszpański czy grecki. W założeniu ma to zrównoważyć poziomy rentowności, co z kolei ułatwi cykl zaostrzania polityki monetarnej i walkę z inflacją.

 


PKB YoY PKB QoQ Stopa procentowa Inflacja Stopa bezrobocia
4% 0.7% 0.50% 8.9% 6.6%

 

Forex: BOE i funt brytyjski

funt - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Prognoza:

Umiarkowanie jastrzębia/jastrzębia

Cel:

Zahamowanie inflacji

Kontekst:

 • Podczas ostatniego posiedzenia, Bank Anglii podniósł stopę procentową o 50 punktów bazowych, co nie stało się od roku 1995. To już szósta kolejna podwyżka, która podniosła koszt brytyjskiego długu do poziomu 1.75%.
 • Szczyt inflacji, podsycanej ograniczeniem dostaw gazu z Rosji i groźbą kolejnych niedoborów, przewidywany jest na 13.3%  w październiku. Docelowy poziom 2% ma zostać osiągnięty w roku 2025
 • Wielka Brytania stoi przed perspektywą długiej recesji, która najprawdopodobniej rozpocznie się w ostatnim kwartale 2022 roku.
 • Brytyjscy decydenci zdają sobie sprawę z konsekwencji swoich działań, jednak zakładają, że brak zdecydowanej reakcji na inflację może doprowadzić do sytuacji, która będzie wymagać jeszcze bardziej agresywnych podwyżek
 • Wsparcie rynku przez BoE w najbliższym czasie jest wysoce nieprawdopodobne i powinniśmy spodziewać się kontynuacji cyklu zaostrzania polityki, mimo wynikających z niego problemów gospodarczych

 


PKB YoY PKB QoQ Stopa procentowa Inflacja Stopa bezrobocia
8.7% 0.8% 1.75% 9.4% 3.8%

Forex: BOC i dolar kanadyjski

cad dolar - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Prognoza:

Jastrzębia

Cel:

Zahamowanie inflacji

Kontekst:

 • Głównym celem BoC jest zwiększenie poziomu bezrobocia, by zapobiec podwyżkom płac, które wywierają dodatkową presję na ceny. Ostatni wzrost inflacji nie wynikał jednak z sytuacji na rynku pracy i wysokiego popytu, a z problemów z dostawami i kryzysu na rynku energetycznym. Przy tym, pracownicy domagają się podwyżek, by utrzymać standard życia i odzyskać siłę nabywczą, którą utracili przez inflację.
 • Mimo podwyżek płac, zarobki wciąż pozostają w tyle za inflacją, co oznacza, że standard życia przeciętnego Kanadyjczyka konsekwentnie się obniża,
 • Zatrudnienie w Kanadzie spadło drugi miesiąc z rzędu i znajduje się na poziomie niższym niż w marcu, gdy BoC rozpoczął aktualny cykl zaostrzania polityki.
 • Kanadyjska inflacja YoY rośnie od 2020 roku i znajduje się powyżej 2% od stycznia 2021, ostatnio osiągając poziom 8.1%. Jednocześnie, wielu ekspertów twierdzi, że opanowanie sytuacji nie będzie łatwe i jeszcze nie zobaczyliśmy jej szczytu. Te obawy pokrywają się z opinią samego banku centralnego – jego gubernator, Tiff Macklem uważa, że Kanadyjczyków czeka jeszcze kilka miesięcy z inflacją powyżej 8%. Przewiduje się, że w grudniu spadnie ona do 7.2%, a do końca roku 2023 – do 3%, przy czym trzeba zaznaczyć, że jest to wariant optymistyczny.
 • Konsensus wśród ekonomistów zakłada, że BoC, na następnym posiedzeniu, podniesie stopy o 75 punktów bazowych, do 3.25%, czyli powyżej poziomu neutralnego, który, w teorii, ani nie hamuje, ani nie rozwija gospodarki, przy czym dopuszcza się ruchy bardziej agresywne

 

 


PKB YoY PKB QoQ Stopa procentowa Inflacja Stopa bezrobocia
2.9% 0.8% 2.5% 8.1% 4.9%

Forex: BOJ i jen japoński

jen - Napięcia na Tajwanie i kolejna podwyżka Bank of England. MakroPrzegląd #2/4 Sierpień

Prognoza:

Gołębia/powolne zaostrzanie polityki

Cel:

Tymczasowa stymulacja gospodarki, która od dekad ma problem z deflacją

Kontekst:

 • Od lat dziewięćdziesiątych, japońska gospodarka boryka się ze słabym wzrostem, deflacją i niskim popytem,
 • Podczas gdy największe banki centralne próbowały opanować wysoką inflację, podnosząc stopy procentowe, BoJ, ze względu na specyfikę gospodarki, trzyma się polityki gołębiej, co doprowadziło do historycznego osłabienia się jena względem dolara. Od tamtego czasu, japońska waluta zdołała złapać oddech, ze względu na wysokie ryzyko recesji w USA i oczekiwany przez inwestorów, zwrot od polityki gołębiej w Japonii.
 • Słabnący ze względu na różnicę między polityką monetarną BoJ i reszty najważniejszych banków centralnych, jen, w połączeniu z rosnącymi cenami energii, przyczynił się do wzrostu japońskiej inflacji do poziomu 2.5%. Jednakże, wyłączając energię, cechującą się wysoką zmiennością, inflacja w Japonii wciąż jest niska.
 • Gdy w czerwcu, fundusze hedgingowe zgromadziły większe pozycje krótkie na rynku japońskich obligacji, licząc na odejście BoJ od gołębiej polityki pieniężnej, bank był zmuszony masowo skupować papiery, by utrzymać ich rentowność w okolicach zera. Oczekuje się jednak, że sytuacja nie potrwa długo, bank centralny w końcu zrezygnuje z „peg’a”, a na rynku obligacji zostanie zastąpiony przez inwestorów prywatnych. Obecnie, po wielu latach wysiłków mających na celu osiągnięcie 2-procentowej inflacji, BoJ odpowiada za około 50% rynku japońskich obligacji.
 • Goushi Kataoka, były członek BoJ uważa, że aktualna sytuacja jest szansą dla BoJ, który może rozprawić się z ciągnącym się dekadami, problemem deflacji. Pożądane miałyby być tu wszelkie próby pobudzenia popytu, jak niższe podatki, pozwalające firmom na podwyżki płac. Kataoka został jednak zastąpiony przez decydenta o bardziej jastrzębim nastawieniu, co może zwiększać prawdopodobieństwo odejścia banku od aktualnej, wspierającej gospodarkę, polityki, nie mówiąc o jej wsparciu na większą skalę


PKB YoY PKB QoQ Stopa procentowa Inflacja Stopa bezrobocia
0.2% -0.1% -0.1% 2.4% 2.6%

Akcje amerykańskie

akcje wall street

sp500 nasdaq dow jones

 

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była wizyta Nancy Pelosi – przewodniczącej Izby Reprezentantów, na Tajwanie. To pierwsze od 25 lat, odwiedziny wysokiej rangi urzędnika w regionie, który Chiny uważają za część Chińskiej Republiki Ludowej.

Rząd chiński ostrzegał Stany Zjednoczone przed konsekwencjami takiego ruchu, a gdy Pelosi, pomimo gróźb, pojawiła się w Taipei, zareagował, rozpoczynając manewry wojskowe u wybrzeży wyspy. 

Tajwan kluczowy dla amerykańskiego sektora technologicznego

Tajwan odpowiada aktualnie za ponad 90% światowej produkcji zaawansowanych chipów, przy czym na drugim miejscu znajduje się Korea Południowa, produkująca zaledwie 8%.

Kluczowym graczem jest tu założony w 1987 roku Taiwan Semiconductor Manufacturing, który zaopatruje firmy takie, jak AMD, Apple czy Qualcomm. Ewentualna wojna między Chinami i USA nie tylko pogorszyłaby więc sytuację geopolityczną, i tak trudną ze względu na trwający konflikt Rosji z Ukrainą, ale miałaby koszmarne konsekwencje w sektorze spółek technologicznych.

Problemem byłby tutaj nie tylko Tajwan, ale i same Chiny, które są jednym z największych partnerów handlowych USA i blisko współpracują z amerykańskimi firmami. Dla przykładu, niemal cała produkcja iPhone’a od Apple ma miejsce w Chinach, podczas gdy nVidia, Intel, AMD i Qualcomm osiągają sporą część zysków, eksportując swoje produkty właśnie do Państwa Środka.

Ze względu na konsekwencje dla obu stron, których sektory technologiczne są ściśle powiązane, otwarty konflikt militarny wydaje się mało prawdopodobny, jednak trzeba brać go pod uwagę. Ray Dalio ocenił prawdopodobieństwo wojny Chiny-USA w nadchodzących latach na 30%, wskazując Tajwan jako ewentualny punkt zapalny.


Najważniejsze wydarzenia tego tygodnia

Wtorek – 09.08

Godzina Waluta Wskaźnik Wartość poprzednia Konsensus
01:01 GBP BRC Retail Sales Monitor YoY  -1.3% -1.1%

Środa – 10.08

Godzina Waluta Wskaźnik Wartość poprzednia Konsensus
11:00 EUR Unemployment Rate  12.5% 12.6%

USD CPI (Jul) 296.311 296.584

USD Core Inflation Rate YoY  5.9% 6.1%

USD Inflation Rate YoY  9.1% 8.7%

Czwartek – 11.08

Godzina Waluta Wskaźnik Wartość poprzednia Konsensus
14:30 USD Initial Jobless Claims  260K 263K

USD Continuing Jobless Claims  1416K 1416K

USD Jobless Claims 4-week Average  254.75K 246K

USD PPI MoM  1.1% 0.3%

Piątek – 12.08

Godzina Waluta Wskaźnik Wartość poprzednia Konsensus
08:00 GBP GDP MoM 0.5% -1.3%

GBP GDP Growth Rate YoY  8.7% 2.8%

GBP GDP Growth Rate QoQ  0.8% -0.2%

GBP Goods Trade Balance  -£21.445B -£21.1B

GBP Goods Trade Balance Non-EU  -£10.367B -£9.9B
16:00 USD Michigan Consumer Sentiment  51.5 52.2
Autor: Maciej Halikowski

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:
tms

Najnowsze wiadomości:

wykres

Koniec wzrostów spółek AI. Fed straszy inwestorów

Jeszcze kilka miesięcy temu cały rynek akcyjny żył modą na sztuczną inteligencję. Popularność chatbotów i ...
euro dolar

Fed i EBC zmierzają w różnych kierunkach. Euro osłabi się względem dolara?

W przyszłym tygodniu, w dniach 19-20 września, odbędzie się posiedzenie Rezerwy Federalnej, na którym bank ...
cftc

Deel i Coinbase pod lupą CFTC. Powodem współpraca z MyForexFunds

Podczas gdy klienci MyForexFunds, podejrzewanej o bycie piramidą finansową, wciąż czekają na werdykt CFTC, problemy ...
433 lahav izrael

Wyłudzili dziesiątki milionów pod pretekstem inwestycji na rynkach krypto i FX. Policja w Izraelu aresztowała 6 osób.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy izraelska policja rozpracowywała firmę, mającą dostarczać oprogramowanie, które umożliwiało przestępcom ...
Przewiń na górę