menu

Czym jest płynność (Liquidity)?

Płynność (Liquidity) to zdolność szybkiej zamiany danego aktywa na gotówkę po wycenie bliskiej ceny rynkowej (tzw. market price), lub też po korzystnej cenie (fair value).

Gdzie płynność znajduje swoje zastosowanie?

Liquidity znajduje swoje zastosowanie w odniesieniu do wszystkich aktywów:

 • walut,
 • kryptowalut,
 • obligacji,
 • akcji,
 • derywaty,
 • nieruchomości,
 • surowców,
 • aktyw kolekcjonerskich,
 • przedmiotów użytku osobistego.

Jakie cechy charakterystyczne ma płynność?

Istnieją dwa podstawowe elementy określające poziom Liquidity:

 1. Cena spieniężenia (tzw. sell price) – duża płynność oznacza konwersje, która jest jak najbardziej zbliżona do rynkowej, gdzie transakcja nie wpływa istotnie na wycenę rynkową.
 2. Czas spieniężenia (tzw. search time) – to wartość, która określa w jakim czasie dane aktywo potrafi znaleźć kupca. Okres oczekiwania to czas, w którym możliwa jest generacja strat.

Czynniki wpływające na płynność danego aktywa

Tutaj również wyróżniamy dwa czynniki:

 1. Zamienność (tzw. fungibility) – wartość, która informuje o tym, że im łatwiej zastąpić daną jednostkę, tym łatwiej ją odsprzedać.
 2. Uniwersalność popytu (tzw. marketability) – wartość, która informuje, że im większe jest zapotrzebowanie na dane aktywo, tym szybciej znika ono z rynku (przykłady: ropa, papiery wartościowe).
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę