menu

Próg rentowności (Break Even Point – BE lub BEP)

Próg rentowności to sytuacja, w której po uwzględnieniu kosztów transakcyjnych nasze przychody zrównują się z kosztami finansowymi. Osiągnięcie progu rentowności w firmie oznacza znalezienie się w momencie, w którym firma nie ponosi straty ani też nie przynosi zysku. Wartość progu rentowności może być podawana zarówno w ujęciu kwotowym jak i w ilościowym. Przykładem tego drugiego podejścia może być próba oszacowania liczby produktów, które musi sprzedać firma by znaleźć się w punkcie progu rentowności.

 

Czym jest próg rentowności na rynku Forex?

W przypadku rynku Forex próg rentowności oznacza moment, w którym możemy zamknąć naszą pozycję bez ponoszenia straty i jednocześnie bez zysku. Obliczając próg rentowności dla naszej pozycji powinniśmy wziąć pod uwagę zarówno cenę otwarcia pozycji jak i wszystkie powiązane koszty transakcyjne.

Wskaźnikiem czego jest BEP?

Obliczając BEP dla naszej transakcji możemy uznać go za wskaźnik rentowności dla naszej inwestycji. W przypadku gdy cena aktywa wzrosła na tyle, że znajdujemy się powyżej progu rentowności oznacza to, że jest ona zyskowna. W przypadku natomiast gdy znajdujemy się poniżej BEP oznacza to, że pozycja przynosi nam na ten moment straty.

BEP a Stop Loss

Wielu inwestorów używa BEP do wyznaczania miejsca, w którym ustawiają Stop Loss w momencie gdy wartość ich inwestycji chwilo jest wyższa niż w momencie zakupu. Dzięki temu zapewniają sobie, że dana pozycja nie zostanie już zamknięta ze stratą.

Co oznacza skrót BEP?

W anglojęzycznej literaturze próg rentowności oznaczany jest jako BEP czyli break even point.

Czym jest próg rentowności w przedsiębiorstwie?

Próg rentowności to osiągnięcie sytuacji w przedsiębiorstwie, w której przychody równoważą w całości koszty i ich nie przewyższają. W praktycę oznacza to więc sytuację, w której firma nie przynosi ani zysku ani straty.

Próg rentowności a próg wyrównania.

Choć pojęcie progu rentowności jest w ekonomii znacznie bardziej popularne, niektóre źródła podają także próg wyrównania. W praktyce oba te pojęcia są tożsame.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę