menu

Strona Główna > Newsy > Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podnosi stopy procentowe


Podczas posiedzenia w dniu 6 października 2021 Rada Polityki Pieniężnej podjęła długo oczekiwaną decyzję o podwyższeniu stóp procentowych. Zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie NBP, rada podjęła decyzję o podwyższeniu stopy referencyjnej NBP o 0,4 pkt proc., tj. do poziomu 0,50%.

Jednocześnie Rada ustaliła następujący poziom pozostałych stóp procentowych NBP:

  • stopa lombardowa 1,00%;
  • stopa depozytowa 0,00%;
  • stopa redyskontowa weksli 0,51%;
  • stopa dyskontowa weksli 0,52%.

Rada podjęła również decyzję o podwyższeniu podstawowej stopy rezerwy obowiązkowej z 0,5% do 2,0%.

Inflacja osiągnęła 5,8% we wrześniu

Członkowie RPP dostrzegli, że ceny surowców na rynkach światowych istotnie wzrosły w ostatnim okresie i są znacznie wyższe niż przed rokiem. Wraz z ograniczeniami podażowymi na niektórych rynkach i silnym wzrostem cen transportu międzynarodowego przyczyniło się to w ostatnich miesiącach do istotnego wzrostu inflacji w wielu gospodarkach.

Inflacja w Polsce według szacunku GUS wzrosła we wrześniu do 5,8% w ujęciu rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wyniosła 0,6%. Zdaniem RPP, podwyższona inflacja wynika głównie z oddziaływania czynników niezależnych od krajowej polityki pieniężnej, w tym wyższych niż przed rokiem cen surowców energetycznych i żywnościowych oraz globalnych zaburzeń w transporcie i funkcjonowaniu łańcuchów dostaw.

Wzrost cen może utrzymać się dłużej

Dodatnio na dynamikę cen oddziałuje także trwające ożywienie gospodarcze, w tym wzrost dochodów gospodarstw domowych. Oddziaływanie części podażowych czynników podwyższających obecnie inflację wygaśnie w przyszłym roku, jednak obserwowany w ostatnich miesiącach wzrost cen surowców, w tym energetycznych i rolnych, może nadal podbijać dynamikę cen w kolejnych kwartałach.

W sytuacji prawdopodobnego dalszego ożywienia aktywności gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy inflacja może utrzymać się na podwyższonym poziomie dłużej niż dotychczas oczekiwano. W takiej sytuacji powstałoby ryzyko utrwalenia się dynamiki cen w średnim okresie na poziomie wyższym od celu inflacyjnego.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:
exante baner

Najnowsze wiadomości:

Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Liczba klientów brokerów forex na Białorusi w 9 miesięcy wzrosła o 30%

Baza klientów brokerów forex na Białorusi w pierwszych dziewięciu miesiącach 2022 roku zwiększyła się o ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Globalne skutki chińskiej polityki Zero-Covid. MakroPrzegląd #4/4 (II) Listopad

Ze względu na globalizację, światowa ekonomia jest wielką siecią powiązań, a problem w jednym punkcie ...
Czytaj dalej
makroprzeglad forexrev

Globalne skutki chińskiej polityki Zero-Covid. MakroPrzegląd #4/4 (II) Listopad

Ze względu na globalizację, światowa ekonomia jest wielką siecią powiązań, a problem w jednym punkcie ...
Czytaj dalej
giełda w bukareszcie z rekordową wartością transakcji

Z europejskiego rynku akcji w 2022 roku odpłynęło 780 mld EUR

Rynek giełdowy nadal funkcjonuje w warunkach dużej niepewności, a większość gospodarek walczy o uniknięcie poważnej ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę