menu

Strona Główna > Artykuły > Saxo Bank publikuje swoje „szokujące prognozy” na 2023 rok

Saxo Bank publikuje swoje „szokujące prognozy” na 2023 rok


Duński Saxo Bank ponownie opublikował dziesięć „szokujących prognoz” na kolejny rok. Tym razem według ekspertów banku w 2023 roku światowe gospodarki przejdą w tryb gospodarki wojennej, w którym zyski gospodarcze państw i samodzielność przeważają nad globalizacją.

W „szokujących prognozach” na 2023 roku analitycy banku skupili się na tym, jak koncentracja krajów na wzmocnieniu własnej pozycji wpłynie na globalną gospodarkę i politykę.

Oto prognozy:

Koalicja miliarderów tworzy wart bilion dolarów projekt Manhattan na rzecz energii

Stale rosnące globalne zapotrzebowanie na energię skłania najbogatszych na świecie do koalicji i wprowadzenia w życie projektu badawczo-rozwojowego na skalę, jakiej świat nie widział od czasu, gdy Projekt Manhattan dał Stanom Zjednoczonym pierwszą bombę atomową. W 2023 roku właściciele wielkich firm technologicznych i inni miliarderzy łączą siły i tworzą konsorcjum o kryptonimie Third Stone, którego celem jest zebranie ponad biliona dolarów na inwestycje w rozwiązania energetyczne. Fundusz przeznacza również znaczną część swojego budżetu inwestycyjnego na sztuczną inteligencję (AI), która okazała się obiecująca, przekraczając wcześniejsze oczekiwania co do możliwości w niektórych obszarach badań naukowych.

Wpływ na rynek: firmy, które współpracują z konsorcjum Third Stone i mogą pomóc w realizacji jego wizji, zyskują na wartości w słabym środowisku inwestycyjnym.

Prezydent Francji Macron podaje się do dymisji

Impas polityczny we Francji i awans Marie Le Pen po wyborach w 2022 r. stawiają prezydenta Macrona w trudnej sytuacji, zmuszając go do odejścia z polityki i rezygnacji ze stanowiska. Przynajmniej na razie.

Kiedy prezydent Emmanuel Macron wygrał drugą kadencję w maju 2022 roku, wierzył, że może poprowadzić Francję do reform. Było to jednak przed wyborami parlamentarnymi w czerwcu 2022 r., kiedy jego partia i sojusznicy stracili zdecydowaną większość w parlamencie, co zmusiło Macrona do kompromisów. W obliczu silnej opozycji ze strony lewicowego sojuszu NUPES i skrajnie prawicowego Narodowego Rajdu Marine Le Pen, rząd nie ma innego wyboru, jak tylko uchwalić główne ustawy i budżet na rok 2023 w drodze dekretu w trybie przyspieszonym, co uruchamia artykuł 49.3 konstytucji. Jednak omijanie ustawodawców nie może być sposobem na rządzenie w demokracji. Przynajmniej nie na dłuższą metę. Macron początkowo myśli o rozwiązaniu parlamentu, by zorganizować przyspieszone wybory, ale idąc za przykładem Charlesa de Gaulle’a, Macron niespodziewanie postanawia podać się do dymisji na początku 2023 roku.

Wpływ na rynek: Rozchwianie strefy euro, ale ostatecznie uspokojenie sytuacji, ponieważ poczucie kryzysu powoduje utworzenie szerszej koalicji antypopulistycznej pod nowym przywództwem.

Cena złota rośnie do 3000 USD, ponieważ banki centralne nie wywiązują się ze zobowiązania do walki z inflacją

Rynki i banki centralne w końcu zdają sobie sprawę z tego, że pogląd, iż inflacja jest przejściowa, jest błędny i że ceny pozostaną wyższe na dłużej, wskutek czego cena złota szybuje do 3000 USD

W 2023 roku złoto w końcu odbuduje swoją pozycję po trudnym 2022 roku. Okazuje się, że kluczem do ograniczenia potencjału złota było błędne założenie rynku, że inflacja okaże się przejściowa. Banki centralne w większości przewidują, że inflacja spadnie do poziomu docelowego w ciągu zaledwie kilku lat.

Rok 2023 to rok, w którym rynek w końcu odkryje, że inflacja w dającej się przewidzieć przyszłości pozostanie wysoka. Zacieśnianie polityki Fed napędza nowe zatory na amerykańskich rynkach skarbowych, które wymuszają nowe „środki” mające na celu ograniczenie zmienności na rynku skarbowym. Wraz z nadejściem wiosny Chiny decydują się na pełniejsze odejście od polityki „zero COVID”. Ponownie uwolniony chiński popyt napędza nowy, głęboki skok cen towarów, powodując gwałtowny wzrost inflacji, zwłaszcza w warunkach coraz słabszego dolara.

Wpływ na rynek: Złoto na rynku gotówkowym wzrasta powyżej 3000 USD za uncję, a indeks VanEck Junior Gold Miners czterokrotnie zwiększa swoją wartość.

Ustanowienie unijnych sił zbrojnych

W związku z ciągłymi wyzwaniami w regionie i armią USA, która nie odgrywa agresywnie swojej poprzedniej roli globalnego żandarma, Unia Europejska zgadza się na utworzenie własnych sił zbrojnych, co integruje cały region.

W dramatycznym posunięciu w 2023 roku wszyscy członkowie UE postanawiają utworzyć Siły Zbrojne UE przed 2028 rokiem, w celu stworzenia w pełni załogowych i zdolnych do rozmieszczenia lądowych, morskich, powietrznych i kosmicznych sił operacyjnych, które mają być finansowane z wydatków w wysokości 10 bilionów euro, rozłożonych na 20 lat. Siły szybkiego reagowania UE mają być gotowe przed 2025 rokiem, a uczestniczyć w nich będzie ponad 20 państw członkowskich UE. Aby sfinansować nowe siły zbrojne UE, emitowane są obligacje UE, które mają być finansowane w oparciu o klucze PKB każdego kraju członkowskiego. To drastycznie pogłębia unijny rynek długu państwowego, napędzając silne ożywienie euro dzięki ogromnemu impulsowi inwestycyjnemu.

Wpływ na rynek: Wiodące europejskie spółki obronne osiągają wyniki lepsze o 25% od szerokiego rynku europejskiego, a nowe popularne europejskie fundusze ETF związane z obronnością powstają i cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów.

Pierwszy kraj decyduje się na zakazanie produkcji mięsa do 2030 roku

Starając się zostać jednym ze światowych liderów na drodze do zerowej emisji netto, pierwszy kraj decyduje się nie tylko nałożyć wysoki podatek na mięso, ale też całkowicie zakazać jego krajowej produkcji.

Wielu sądziło, że szok energetyczny w 2022 roku spowoduje wycofanie się krajów z zaangażowania w sprawy klimatu, ponieważ priorytety nagle przesunęły się na unikanie przerw w dostawie prądu i utrzymanie ciepła w nadchodzących zimach. Nie możemy jednak przecenić rosnącego zaangażowania, szczególnie w Europie, w priorytety klimatyczne, nawet w obliczu obecnego szoku energetycznego.

Zgodnie z prognozą w 2023 r. co najmniej jeden kraj, chcąc wyprzedzić innych w wyścigu o najbardziej agresywną politykę klimatyczną, decyduje się na wprowadzenie wysokich podatków od mięsa na coraz większą skalę, począwszy od 2025 r. Ponadto planuje całkowity zakaz produkcji krajowej żywego mięsa pochodzenia zwierzęcego do 2030 roku, uznając, że ulepszone sztuczne mięso pochodzenia roślinnego i jeszcze bardziej humanitarne, mniej emisyjne technologie hodowli laboratoryjnej będą musiały zaspokoić apetyty, aby pomóc w ratowaniu środowiska i klimatu.

Wpływ na rynek: Akcje tradycyjnych spółek spożywczych ESG cierpią gwałtowne spadki, dopóki nie zaczną inwestować w zrównoważone, a nawet laboratoryjnie hodowane mięso.

Zjednoczone Królestwo przeprowadza referendum w sprawie cofnięcia brexitu

Wskutek recesji i presji wewnętrznej Zjednoczone Królestwo pogrąża się w politycznych niepokojach, które kończą się głosowaniem za cofnięciem brexitu.

W 2023 r. Rishiemu Sunakowi udaje się sprowadzić popularność Torysów do dramatycznie niskiego poziomu w efekcie brutalnego programu fiskalnego, który wpędza Wielką Brytanię w miażdżącą recesję. Wybuchają demonstracje, w efekcie których Sunak domaga się rozpisania przyspieszonych wyborów. Wśród gospodarczej ruiny, sondaże nawet w Anglii i Walii wskazują, że trzeba się zastanowić nad sensem Brexitu. Wiele osób zauważa, że przeważająca większość młodego pokolenia była za pozostaniem w UE, w porównaniu z prawie dwiema trzecimi osób w wieku powyżej 65 lat głosujących za wyjściem z UE, z których wielu już zmarło, a bardzo niewielu jest jeszcze w wieku produkcyjnym.

Sunak w końcu ustępuje i rozpisuje wybory. Lider Partii Pracy Keir Starmer popiera drugie referendum w sprawie ponownego przystąpienia do UE na wzór umowy Davida Camerona zawartej przed pierwotnym referendum w 2016 roku. Rząd Partii Pracy przejmuje władzę w III kwartale, zapowiadając referendum odwracające Brexit na 1 listopada 2023 roku. W głosowaniu Brytyjczycy decydują o powrocie do UE.

Wpływ na rynek: po słabych wynikach na początku 2023 r. GBP odzyskuje 10 proc. w stosunku do EUR i 15 proc. w stosunku do CHF w związku z przewidywanym pobudzeniem londyńskiego sektora usług finansowych.

Wprowadzenie szeroko zakrojonej kontroli cen w celu ograniczenia oficjalnej inflacji

Z historii wiemy, że wraz z gospodarką wojenną przychodzi reglamentacja i kontrola cen. Tym razem nie jest inaczej: decydenci wprowadzają ścisłe kontrole cen, które prowadzą do szeregu niezamierzonych konsekwencji.

Kontrolowanie cen bez rozwiązania podstawowego problemu nie tylko spowoduje wzrost inflacji, ale również grozi rozerwaniem tkanki społecznej poprzez obniżenie standardu życia z powodu zniechęcenia do produkcji oraz niewłaściwej alokacji zasobów i inwestycji. Tylko ceny rynkowe mogą zapewnić poprawę produktywności i wydajności poprzez inwestycje. Wygląda na to, że w 2023 r. i później będziemy musieli uczyć się tej lekcji od nowa.

OPEC+ oraz Chiny i Indie opuszczają MFW oraz zgadzają się na handel nowym aktywem rezerwowym

Sankcje nałożone na Rosję spowodowały powszechne zamieszanie z powodu ruchów dolara amerykańskiego w krajach na całym świecie, które nie uważają USA za swojego sojusznika. Aby uwolnić się od tego problemu, opuszczają one MFW i tworzą nowe aktywo rezerwowe.

Wpływ na rynek: Niezaangażowane banki centralne znacznie zmniejszają swoje rezerwy w USD, rentowność amerykańskich papierów skarbowych gwałtownie rośnie, a USD spada o 25 procent w stosunku do koszyka walut handlujących z nowym aktywem KEY.

Kurs USDJPY zostaje ustalony na sztywnym poziomie 200 USD w związku z reorganizacją japońskiego systemu finansowego

W związku z wyzwaniami, przed którymi japoński jen stanął w 2022 r., Bank Japonii próbuje powstrzymać spadek kursu waluty. Te działania okazują się nieskuteczne w dłuższej perspektywie i Japonia rozpoczyna reset całego systemu finansowego.

Zakaz dotyczący rajów podatkowych zabija fundusze private equity

W miarę pogłębiania mentalności gospodarki wojennej w 2023 r., perspektywy bezpieczeństwa narodowego coraz bardziej kierują się do wewnątrz, w stronę polityki przemysłowej i ochrony przemysłu krajowego. Ponieważ wydatki na obronę i inwestycje w transformację energetyczną są kosztowne, rządy szukają wszelkich dostępnych potencjalnych źródeł dochodów podatkowych i znajdują pewne ofiary w postaci rajów podatkowych. Szacuje się, że raje podatkowe kosztują rządy od 500 do 600 mld USD rocznie z tytułu utraconych dochodów z podatku od osób prawnych.

W oparciu o opinie doradców ekonomicznych, że raje podatkowe mają niewielki cel gospodarczy, OECD zgadza się w 2023 r. na bardziej agresywne stanowisko wobec rajów podatkowych, wprowadzając pełny zakaz dla największych rajów podatkowych na świecie, takich jak Kajmany, Bermudy, Bahamy, Mauritius i Wyspa Man.

Wpływ na rynek: fundusze inwestycyjne iShares Listed Private Equity UCITS ETF tracą 50%

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:
akcje w xtb

Najnowsze artykuły:

finfluencer

Firma promowana przez influencera nie wypłaca pieniędzy klientom?

Prop trading online miał być okazją dla tysięcy traderów detalicznych, którzy z uwagi na brak ...
wojna

Dlaczego konflikt na Bliskim Wschodzie ma tak duże znaczenie dla zachodnich gospodarek?

Pomimo nacisku na transformację energetyczną w USA i krajach Europy Zachodniej, ropa naftowa nadal pełni ...
forex trader

Co dalej z prop-tradingiem? Widmo regulacji wisi nad branżą

Niedawna decyzja CFTC o zawieszeniu działalności firmy prop-tradingowej MyForexFunds, będącej wówczas jednym z liderów branży, ...
to nie jest porada inwestycyjna forexrev

To nie jest porada inwestycyjna: Inner Circle Trader i (not so) Smart Money, czyli bzdury, w które wierzy cały świat

Michael Huddleston lub Inner Circle Trader to prawdopodobnie najpopularniejszy na świecie szkoleniowiec działający w branży ...
Przewiń na górę