menu

Czym jest Slippage?

Z języka angielskiego slippage oznacza bezpośrednio poślizg cenowy. To różnica pomiędzy ceną oczekiwaną, a ceną rzeczywistej realizacji transakcji. Poślizg ten występuje zazwyczaj w momencie, w którym na rynku obserwować możemy zwiększoną zmienność, kiedy realizowane są zlecenia po cenach rynkowych.

Slippage występuje ponadto w sytuacjach, w których na rynku o ograniczonej płynności dochodzi do realizacji zleceń o dużym wolumenie.

 

Czy poślizgi cenowe są złe?

Nie można go jednoznacznie określić jako pozytywne, lub negatywne zjawisko. W sytuacji, w której dochodzi do realizacji zlecenia następuje wykonanie go po cenach dostępnych, które znajdują się w arkuszu zleceń, lub udostępniane są przez dostawców płynności.

W efekcie slippage może być odbierany zarówno pozytywnie, jak i negatywnie.

Jeśli chodzi o zlecenia tzw. take profit – mogą być one realizowane po cenach korzystniejszych dla tradera, co powoduje zaksięgowanie większego zysku.

Negatywny wariant, opierający się na realizacji zleceń stop po cenie gorszej od tradera powoduje mniej korzystną sytuację dla tradera. Spowodowane jest to przede wszystkim faktem, że zlecenia kupna na skutek poślizgu realizowane są po wyższej cenie, zaś tożsama sytuacja w przypadku zlecenia sprzedaż realizowana jest po cenie znacznie niższej.

Gdzie i kiedy występują poślizgi cenowe?

Poślizgi cenowe występują w większości przypadków na rynku Forex i kojarzone są z modelem market maker. W teorii można założyć, że broker – który jest nota bene drugą stroną transakcji – celowo stosuje slippage, co pozwala mu uzyskać dla siebie kilka pipsów zysku więcej.

W przypadku prawdziwych brokerów ECN stosunek pozytywnych do negatywnych poślizgów powinien być na podobnym poziomie. 

Slippage występuje również na rynku akcyjnym, gdzie podstawą zawierania transakcji jest arkusz zleceń, na którym uczestnicy rynku decydują się kupić lub sprzedać dany walor po określonej przez nich cenie. Wówczas poślizg występuje w momencie, w którym pojawia się sytuacja, w której na określonym poziomie zdefiniowanym przez tradera brakuje płynności.

Rekwotowanie, a poślizgi cenowe – ważne różnice

Celowe strategie brokerów zakładające uzyskiwanie korzyści spowodowane są – o czym warto pamiętać – rekwotowaniem cen, a nie poślizgiem cenowym.

Zazwyczaj te dwie kwestie są mylone, co powoduje nieścisłości.

Rekwotowanie oznacza bowiem „ponowne sprawdzenie ceny”. Jeśli drugą stroną transakcji jest broker, to rekwotowanie jest argumentem do zaoferowania gorszej ceny traderowi.

Poślizg cenowy zdarza się także u brokerów, którzy są stroną transakcyjną – powodowany jest on jednak przez inne czynniki. Chodzi o sytuację, w której ustawione przez nas zlecenie znajduje się pomiędzy jednym, a drugim zleceniem oczekującym, wystawionym przez dostawcę płynności.

W jaki sposób uchronić się przed poślizgami cenowymi?

Warto pamiętać, że nie istnieją w 100 procentach skuteczne rozwiązania ochrony przed Slippage.

Jednym z proponowanych rozwiązań jest koncentracja na płynnych instrumentach, do których zaliczyć możemy między innymi pary walutowe z grupy majors, czy najpłynniejsze akcje na giełdach. Płynne akcje to np. Dow Jones, S&P 500 czy DAX.

Oprócz tego zaleca się wykorzystanie tzw. stop limit, który pozwala ograniczać efekt slippage. W tym przypadku warto pamiętać, że w przypadku zleceń stop loss nie istnieją rozwiązania ograniczające poślizg.

W rezultacie jednym z rozwiązań może być zdeponowanie na rachunku wielkość założonego stop loss’a u brokera posiadającego politykę ochrony przed ujemnym saldem. Jeśli, więc zdarzy się sytuacja, w której zaksięgowana zostanie strata przekraczająca zakładaną początkową wartość to jej poziom nie przekroczy pierwotnej wartości.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę