menu

Strona Główna > Newsy > XTB odpiera zarzuty i zapowiada zdecydowane działania

XTB odpiera zarzuty i zapowiada zdecydowane działania


Trwa spór wokół Domu Maklerskiego X-Trade Brokers (XTB). Rzeczniczka brokera odniosła się do zarzutów, stawianych przez fundację Trading Jam Session (TJS). Swoje stanowisko przedstawił też zarząd XTB.

Fundacja zrzeszająca traderów, postanowiła pomóc klientom brokera odzyskać utracone środki i zorganizowała pikietę przed hotelem, w którym odbywała się konferencja XTB Masterclass. W ramach protestu TJS wezwała XTB do wypłaty rekompensat klientom, którzy mieli zostać pokrzywdzeni w wyniku stosowania nieuczciwych praktyk związanych z asymetryczną egzekucją zleceń.

W listopadzie 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na brokera kilkumilionową karę. XTB nie zgodził się z tą decyzją, ale zapłacił nałożoną karę i jednocześnie złożył skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem rzeczniczki brokera Anny Drozd, rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy. Rzeczniczka zapowiedziała jednocześnie, że XTB podejmie zdecydowane działania związane z aktywnością TJS. Zdaniem Drozd, protesty organizowane przez TJS mają na celu wprowadzanie w błąd inwestorów oraz promocję kosztem domu maklerskiego.

Zleciliśmy utytułowanym naukowcom, jak i firmom doradczym sporządzenie niezależnych i obiektywnych ekspertyz w tym zakresie. Pokazują spójnie brak związku pomiędzy stosowanym w przeszłości modelem wykonywania zleceń typu instant, a wynikami finansowymi klientów. 

– komentowała Drozd dla Bankier.pl.

Kwestia sporu pomiędzy społecznością traderską oraz XTB dotyczy modelu asymetrycznej egzekucji zleceń. Zdaniem TJS broker wykorzystywał mechanizm niesymetrycznej dewiacji na niekorzyść klientów. Anna Drozd argumentuje jednak, że dom maklerski nie naruszał zasad działania w interesie traderów. Sprawę skomentował także zarząd domu maklerskiego, który rozesłał do swoich klientów maile z oświadczeniem.

Oficjalne stanowisko zarządu X-Trade Brokers DM S.A:

Warszawa, 23 października 2019 r.

Szanowni Państwo,

w związku z faktem, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat spółki i sposobu świadczenia przez nią usług maklerskich w latach 2014 – 2016, zarząd XTB uważa za konieczne zabranie głosu w tej sprawie i przedstawienie stanowiska spółki. Osoby zaangażowane w rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji stosują bowiem jednostronną i zniekształconą narrację przez dopuszczanie na prowadzonych przez siebie forach internetowych do publikowania półprawd i prowokowania ataków nie tylko wobec naszej spółki, ale także naszych wieloletnich partnerów biznesowych i pracowników. Dlatego XTB podejmie wkrótce zdecydowane działania wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za te naganne praktyki.

Jednocześnie, z całą stanowczością i odpowiedzialnością pragniemy podkreślić, że stosowanie mechanizmu asymetrycznego wykonywania zleceń typu instant nie było przyczyną szkód po stronie klientów albo zysku po stronie naszej spółki, co potwierdzają liczne, niezależne analizy.

KNF, w wyniku kontroli spółki, w odniesieniu do asymetrycznego modelu wykonywania części zleceń typu instant uznała m.in. że sam fakt nieinformowania klientów w dokumentach umownych o zasadach funkcjonowania systemu transakcyjnego wyczerpywał przesłanki konieczne do nałożenia kary finansowej. KNF nie ustalała przy tym, czy konkretni klienci ponieśli w związku z tym rzeczywistą szkodę. Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadniczo potwierdził taką tezę w uzasadnieniu swojego późniejszego wyroku dot. spółki.

Dodatkowo, rozumiejąc powagę sytuacji i dbając o najwyższe standardy, zleciliśmy utytułowanym naukowcom, jak i firmom doradczym sporządzenie niezależnych i obiektywnych ekspertyz w zakresie ustalenia wpływu, jaki na wyniki klientów miał asymetryczny model wykonywania zleceń typu instant. Uzyskane ekspertyzy od specjalistów z Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładu Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej jak i renomowanych firm doradczych Ground Frost i Roland Berger są jednoznaczne w swoich wnioskach. W spójny sposób wskazują na brak związku pomiędzy stosowanym w przeszłości modelem wykonywania zleceń tego typu, a wynikami finansowymi klientów. Z tej perspektywy, XTB oferowało klientom jedne z najlepszych na rynku warunków do inwestowania, za pośrednictwem zaawansowanych platform transakcyjnych, zapewniając znakomite czasy realizacji zleceń. Dlatego – wspierając się także autorytetami niezależnych ekspertów – uważamy, że nie doszło do działania na szkodę naszych klientów.

Dodatkowo, pragniemy zwrócić uwagę, że stosowanie asymetrycznego parametru odchylenia przez lata było normalną i powszechną praktyką rynkową, mającą na celu przyspieszenie realizacji zleceń i redukcję liczby ich odrzuceń. Komisja Nadzoru Finansowego dopiero 24 maja 2016 r., na mocy uchwały nr 352/2016 przyjęła Wytyczne dotyczące usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych i zobowiązała tym samym podmioty świadczące usługi maklerskie do ich wdrożenia do dnia 30 września 2016 r., w tym do implementacji symetrycznego modelu egzekucji zleceń. Według najlepszej dostępnej nam wiedzy, to właśnie XTB, jako pierwszy dom maklerski w Polsce świadczący usługi na rynku forex, dostosowało model egzekucji do wymaganego przez te wytyczne. Stało się to już w połowie 2015 r., niemal rok przed opublikowaniem stosownych uchwał przez KNF.

Pragniemy podkreślić naszą otwartość do wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z powyższym tematem i zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w przypadku pytań.

Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Autor: Mariusz Przepiórka

Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:

Najnowsze wiadomości:

ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (27.11): Any1Pro, Zurich Markets…

Na listach ostrzeżeń pojawili się:  Access Fx Trade (B.O. Tradefinancials Ltd) - accessfxtrade.com Bright Finance ...
Czytaj dalej
asic uderza w dwa scamy

ASIC anuluje licencje AFS dwóm spółkom

Australijski regulator rynku finansowego (ASIC) poinformował o anulowaniu licencji australijskich usług finansowych (AFS) dwóm podmiotom ...
Czytaj dalej
xtb

Black Friday W XTB

Szaleństwo promocyjne związane z Black Friday nie ominęło również branży Forex. Broker XTB przygotował dla ...
Czytaj dalej
ostrzeżenia finansowe

Ostrzeżenia (26.11): 24 News Trade, WikiFX…

Na listach ostrzeżeń pojawili się: 24 News Trade - 24news.trade MrGuru - mrguru.io/en Market Pulse ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę