menu

Co to jest Wsparcie i Opór?

To punktu punkty prognozujące odwrócenie trendu lub kontynuację na poziomie danego punktu. Poziom wsparcia znajduje się poniżej bieżącego kursu, zaś poziom oporu powyżej.

Poziomy wsparcia i oporu wykorzystywane są w analizie technicznej, która uznawana jest za jedno z podstawowych pojęć obecnych na rynkach finansowych. Wykorzystywana jest przede wszystkim do badania zachowań ceny w przeszłości, w celu przewidzenia tego, co ma stać się w przyszłości.

Dużym atutem tego rozwiązania jest możliwość zastosowania jej w odniesieniu do dowolnej ramy czasowej, co oznacza, że może być wykorzystywana do każdego rodzaju spekulacji – od kilkusekundowego scalpingu, aż do kilkumiesięcznego position tradingu.

Wsparcie i opór należą do najważniejszych formacji cenowych, respektowanych przez rynek. To poziomy, które informują najczęściej o momencie, w którym cena zawraca i przyjmuje kierunek przeciwny do ostatniego trendu.

Czym jest wsparcie?

To poziom, który znajduje się poniżej ceny, od którego odbija się cena i przyjmuje wyższą wartość. Im częściej strefa wsparcia jest respektowana, tym mocniejsza stawać się będzie w przyszłości. Jednocześnie, szybko zanegowane poziomy wsparcia i oporu tracą swoje właściwości stając się formacją przeciwstawną – wówczas strefa wsparcia staje się strefą oporu.

Czym jest opór?

Linia oporu jest zdecydowanie mniej dynamiczna i znacznie częściej występują tu tak zwane fałszywe przebicia. Spowodowane jest to przede wszystkim emocjami, które kierują spekulantami – zawsze to strach wygrywa z chciwością, czyli spadek wartości z potrzebą wzrostów.

Wsparcie i opór, a rynek Forex

Poziomy wsparcia i oporu na rynku Forex kształtowane są nieco inaczej, niż na rynkach regulowanych – przede wszystkim na giełdzie. Na niej możemy bowiem zaobserwować bardzo wiele przykładów analitycznych, które wskazują jak dokładnie rynki giełdowe reagują na kluczowe poziomy cenowe. Z kolei na rynku Forex linie wsparcia i oporu bywają bardzo często „rozszarpywane” na skutek ceny, która intensywnie fluktuuje w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Z kolei na Forex możemy znaleźć zależność, która pozwoli znacznie zwiększyć efektywność gry na wsparcie i opór. W tym celu możemy wykorzystać np. platformę MT4, która pozwala skutecznie wykorzystać opór na wielu różnych ramach czasowych. Dzięki strategicznemu wyznaczeniu poziomów support i resistance Forex będzie możliwe stworzenie silnych i istotnie respektowanych poziomów wsparcia i oporu.

W jaki sposób wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu?

Do wyznaczania tych poziomów służą przede wszystkim instrumenty, takie jak formacje świecowe, średnie kroczące, linie trendu, wstęgi bollingera, zniesienia Fibonacciego, oraz poprzednie szczyty i dołki.

Mając bazę do ustalenia poziomów wsparcia i oporu rodzą się dalsze pytania – czy właściwą wartość powinniśmy wyznaczać po dnach, szczytach czy może knotach? Nie istnieje jednoznaczna odpowiedz na to pytanie. Wyznaczenie poziomów wsparcia i oporu powinno opierać się na specjalistycznym oprogramowaniu i dostępie do tzw. książki zleceń, które dostarczane są najczęściej przez brokerów giełdowych i futures.

Dane naniesione na świece pozwalają pozyskiwać niezbędne informacje o najwyższym wolumenie w danym okresie. Opór i wsparcie wyznaczone są przez dwa szczyty i dołki, które zawierają najwyższy wolumen, będą silnymi i respektowanymi w przyszłości poziomami.

W jaki sposób rysować poziom linii wsparcia i oporu?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, aby nie zapisywać wszystkich dostrzeganych formacji na wykresie, gdyż sprawi to, że stanie się on nieczytelny. Podstawą rysowania poziomów linii wsparcia i oporu jest umiejętność decydowania o tym, które z nich są ważne.

Oprócz tego bardzo ważne jest, aby nie opierać się wyłącznie na najwyższych i najniższych wartościach świec, które symbolizują cenę. Zdarza się bowiem, że wsparcie i opór to w zdecydowanej większości zakresy, strefy, aniżeli dokładne poziomy. W związku z tym kluczowym poziomem może być jedna z wartości z pionowej osi ceny, albo punkt przecięcia knotów, a nawet ciała świec.

Ostatnia ważna rzecz – nie zawsze musisz cofać się znacznie wstecz. W większości przypadków cofanie się dalej niż 8 miesięcy nie daje dobrych rezultatów. Zazwyczaj optimum to okres od 3 do 6 ostatnich miesięcy. W przypadku wykresu z dziennym interwałem decydując się na rysowanie poziomów, które sięgają kilku lat wstecz zazwyczaj stracisz czas.

Automatyczne metody wyznaczania poziomów wsparcia i oporu

Na rynku możemy znaleźć automatyczne metody wyznaczania poziomów wsparcia i oporu. Spośród nich wyróżniają się wyraźnie dwie:

  • Pivot Points – metody wyznaczania punktów odwrotu ceny, opierające się na wyliczonych poziomach, wysyntetyzowanych z poziomów cenowych osiągniętych w ostatniej sesji (otwarcie, zamknięcie, najwyższa, najniższa cena). Działają na podobnej zasadzie co poziomy wsparcia i oporu, nie bazując jednak na przeszłym zachowaniu traderów (Price Action). Do wyliczeń możesz wykorzystać nasz kalkulator Pivot Points.
  • Zniesienia Fibo – to sztucznie wyznaczone poziomy, które nie znajdują swojego potwierdzenia w rzeczywistych zachowaniach rynku w przeszłości. Model ten bazuje na teorii fal Elliotta, która dotyczy cykliczności zachowań rynku i jego specyficznej, fraktalnej natury. Tutaj – podobnie jak w przypadku oceanu – na duże fale składają się mniejsze.

Część traderów traktuje zniesienia Fibo jako kolejny schemat, odzwierciadlający ruchy wsparcia i oporu. Nie posiadają one jednak tak silnej renomy, jak klasyczne sposoby wyznaczania strefy oporu i wsparcia.

Czy warto zatem wykorzystywać poziomy wsparcia i oporu?

Zdecydowanie tak, biorąc pod uwagę, że są to podstawowe i najłatwiejsze do zidentyfikowania formacje analizy technicznej. Większość wykresów Forex posiada wiele wskaźników, pozwalających zobaczyć te poziomy i korzystać z nich dla własnych korzyści.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę