menu

Czym są kontrakty Futures?

Futures to kontrakty, instrumenty finansowe, które służą do zawierania transakcji, której rozliczenie ma nastąpić w przyszłości. Różnią się one od kontraktów forward tym, że do transakcji dochodzi na rynkach standaryzowanych, a więc giełdach, które są pośrednikami. Wymagają również zabezpieczenia w postaci depozytów.

 

Dlaczego zdarza się, że kontrakt futures przepada?

Jeśli kwota złożona w depozycie przez jedną ze stron jest niższa, niż bieżąca wartość kontraktu, to inwestor musi zdążyć, uzupełnić niedobór, aby wartość nie osiągnęła ustalonego wcześniej minimum. Jeśli to minimum zostanie przekroczone, to kontrakt mona uznać za stracony.

Kiedy na kontraktach futures można zarobić, a kiedy stracić?

Operowanie kontraktami futures nie jest spekulacją, a więc inwestor może przewidzieć, czy możliwy jest zarobek na danej transakcji.

W przypadku kupna nabywca kontraktu futures zarabia, gdy cena bieżąca instrumentu bazowego jest wyższa, niż cena zawarta w kontrakcie. Zarobkiem będzie różnica między wartościami.

Sytuacja jest odwrotna i inwestor traci, gdy cena instrumentu bazowego jest niższa, niż cena zawarta w kontrakcie, jednak wtedy za to zarabia druga strona, czyli osoba sprzedająca.

Dlaczego zawierane są transakcje futures?

Transakcje te są zawierane na różnych rynkach, to znaczy na walutowym, procentowym, indeksowym, towarowym i tak dalej. Operując na instrumencie bazowym, inwestor chce mieć pewność, że przyszła transakcja, na którą zawarł umowę, nie przyniesie mu straty, a więc przewidując sytuację, która może być na rynku, zawiera taką transakcję i wtedy jest w stanie zabezpieczyć się przed różnicami.

Czy za transakcje futures są pobierane prowizje?

Jako że transakcje zawierane są na giełdzie, która jest pośrednikiem i jednocześnie zabezpiecza instrumenty, by nie dochodziło do spekulacji, to podmioty, którym zlecane są transakcje, pobierają za swoją pracę prowizję, należy więc o niej pamiętać, jeśli ktoś wylicza zysk.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę