menu

Czym jest Analiza Techniczna?

Analiza Techniczna to forma oceny, która służy określaniu prawdopodobnej zmiany kursów akcji w przyszłości na podstawie ich oceny z przeszłości, uwzględniając przy tym wszystkie czynniki, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się podaży i popytu.

 

Jakie są podstawowe założenia analizy technicznej?

Analiza Techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

 • popyt i podaż na giełdzie odzwierciedlają  ceny akcji,
 • procesy giełdowe – podobnie, jak historia – lubią się powtarzać,
 • zmiany cen akcji podlegają utrzymującym się przez długi czas trendom.

Jakie narzędzia wykorzystywane są w Analizie Technicznej?

Przede wszystkim wykresy kursów akcji z przeszłości i wskaźniki techniczne. Stanowią one podstawę szacowania cen akcji w przyszłości, bazując na wzorcach z przeszłości. Nazywane są formacjami technicznymi, cechującymi się tendencją do powtarzania się, co umożliwia prognozowanie kierunku zmian kursów akcji w przyszłości.

Jakie trendy brane są pod uwagę w przypadku Analizy Technicznej?

Bazuje ona przede wszystkim na trzech rodzajach trendów:

 • Trend krótkookresowy (2-3 tygodnie) – trend ten należy do składowych ruchów cen stopnia wyższego i stanowi ich uzupełnienie
 • Trend średnioterminowy (3-12 tygodni)
 • Trend długoterminowy ( 3-12 miesięcy) – zgodnie z teorią Dowa jest to ruch cen odbywający się wzdłuż linii prostej, który trwa minimum 1 rok. W praktyce zaś trend długoterminowy oznacza okres przekraczający 3 miesiące

Jaka jest minimalna liczba punktów potrzebna do wyznaczenia linii trendu?

Minimalną wartością jest 2, jednak do potwierdzenia wiarygodności linii warto wykorzystać 3 punkt.

W jaki sposób określać momenty wejścia i wyjścia?

Jednym z najefektywniejszych narzędzi są poziomy wsparcia i oporu. W klasycznej analizie poziom wsparcia określa się jako poziom dna poprzedniej zniżki, a poziom oporu jako poziom poprzedniego szczytu.

Jakie formacje zapowiadają odwrócenie trendu?

 • formacja „V”
 • formacja „spodka”
 • formacja podwójnego dna
 • formacja podwójnego szczytu
 • formacja głowy i ramion
 • odwrócona formacja

Jakie formacje zapowiadają kontynuacje trendu?

 • formacje prostokąta
 • kliny
 • flagi i chorągiewki
 • trójkąty – trójkąt zwyżkujący, symetryczny i zniżkujący
 • formacja głowy i ramion, jako kontynuacja trendu wyższego rzędu

Co warto wykorzystywać w Analizie Technicznej?

 • Wskaźniki siły względnej (RSI)
 • Wskaźniki zmian (ROC)
 • Wskaźniki MACD
 • Oscylatory
 • Linia A/D (wskaźnik szerokości rynku)
 • Średnie kroczące
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę