menu

Czym jest deprecjacja?

Deprecjacją nazywamy spadek siły nabywczej pieniądza. Terminu tego używa się najczęściej w celu określenia spadku rzeczywistej wartości waluty krajowej względem wartości waluty zagranicznej w systemie płynnych kursów walutowych. Ze zjawiskiem deprecjacji mamy więc do czynienia w sytuacji, kiedy kurs waluty zobrazowany za pomocą wartości waluty innej spada.

 

Efekty depracjacji

Obniżenie wartości waluty danego kraju powoduje wzrost eksportu, dzięki czemu jego towary są tańsze dla obcokrajowców. Z drugiej strony, deprecjacja powoduje, że import z zagranicy jest droższy pod względem krajowej waluty i dlatego import spada. Można jednak zauważyć, że wpływ dewaluacji lub deprecjacji na saldo obrotów jest niejednoznaczny i dość niepewny, ponieważ dobry interes zależy od elastyczności cenowej eksportu i importu danego kraju.

Deprecjacja waluty zazwyczaj podnosi poziom cen w kraju, a tym samym zwiększa stopę inflacji. Dzieje się tak z dwóch powodów. W wyniku deprecjacji rosną ceny towarów importowanych. W przypadku importu dóbr konsumpcyjnych ich ceny bezpośrednio prowadzą do wzrostu stopy inflacji.

Deprecjacja a import?

W przypadku przywozu dóbr inwestycyjnych i surowców wzrost ich cen importowych nie tylko bezpośrednio podniesie poziom cen, ale ponieważ są one wykorzystywane jako nakłady w produkcji innych towarów, wzrost ich cen importowych również podniesie koszty produkcji tych innych towarów, a tym samym spowoduje inflację kosztową.

Jakie są zależności pomiędzy deprecjacją a eksportem towarów?

Deprecjacja powoduje, że eksport staje się tańszy, a przez to bardziej konkurencyjny na rynkach światowych. Powoduje to wzrost eksportu towarów oraz zmniejsza podaż i dostępność towarów na rynku krajowym, co prowadzi do podniesienia krajowego poziomu cen. Ponadto, ze względu na wyższe ceny towarów importowanych, obywatele danego kraju mają tendencję do zastępowania towarów produkowanych w kraju na rzecz droższego importu.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę