menu

Czym jest „długa pozycja” (ang. Long)

Pozycja długa na rynkach inwestycyjnych to pozycja oznaczająca zlecenie kupna określonego aktywa po określonej cenie i jego sprzedaży w przyszłości. Zajęcie długiej pozycji jest sensowne w przypadku gdy inwestor uważa, że cena danego aktywa w przyszłości wzrośnie. W praktyce skonstruowane na rynkach finansowych kontrakty pozwalają na handel aktywami bez ich fizycznego dostarczania, rozliczane są tylko różnice kursowe.

 

Przykład pozycji długiej

Istotę zajmowania pozycji długiej najłatwiej zrozumieć na przykładzie:

Inwestor zdecydował się do zajęcia pozycji w ramach której zobowiązuje się do zakupu 1000 Euro po kursie 4,20 w określonym dniu. Okazało się jednak, że tego dnia po dokonaniu transakcji kurs Euro wzrósł do 4,25. Zajęcie takiej pozycji pozwoliło inwestorowi w związku z wzrostem ceny zarobić 1000 * (4.25-4.20) czyli 50 złotych.

Czym jest długa pozycja?

Pozycja długa to w tradingu pozycja pozwalająca na zakup danego aktywa po określonej cenie. W praktyce w przypadku kontraktów spotykanych na współczesnych rynkach finansowych, pozwala na rozliczenie różnicy między umówioną ceną, a ceną danego dnia. W przypadku pozycji długiej inwestor zyska w przypadku wzrostu wartości danego aktywa.

Pozycja długa a krótka w handlu?

Pozycja krótka jest odwrotnością pozycji długiej. Obie te pozycje znoszą się wzajemnie a do zawarcia kontraktów teoretycznie potrzebny jest inwestor zarówno na pozycji krótkiej jak i na pozycji długiej. Pozycję krótką zawieramy w przypadku gdy uważamy, że cena danego aktywa spadnie w przyszłości.

Czym jest pozycja długa na rynku walutowym?

Zawarcie pozycji długiej na rynku walutowym oznacza po prostu zakup kontraktu dotyczącego poszczególnej pary walutowej. Pozycję długą na rynku walutowym zajmujemy wierząc, że kurs danej waluty wzrośnie.

Czym jest stop loss w pozycji długiej?

Stop loss jest narzędziem pozwalającym na ograniczenie (cięcie) strat w momencie gdy cena aktywa nie zmienia się zgodnie z naszymi przewidywaniami. W przypadku pozycji długiej stop loss oznacza automatyczną sprzedaż danego aktywa w przypadku gdy cena spadnie poniżej określonej przez inwestora wartości. Jest to narzędzie pozwalające na świadome zarządzanie maksymalną stratą jaką jesteśmy w stanie ponieść na naszym aktywie. W niektórych krajach istnieją regulację, które wymagają sprzedaży kontraktów z możliwością ustawienia stop loss w celu ochrony inwestorów.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę