menu

Czym jest Federal Open Market Committee (FOMC)

Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku. Jeden z pięciu organów FED. Odpowiada za wszelkie decyzje oraz działania, które wymagane są by podjąć aktywne działania na otwartym rynku. Z punktu widzenia rynku Forex jest to jeden z najbardziej istotnych organów, mający bezpośredni wpływ przykładowo na kursy na rynku walutowym.

 

Czym zajmuje się Federal Open Market Committee?

Federal Open Market Committee to organ FED, który jest odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich decyzji związanych z interwencjami na otwartym rynku. Do jego zadań należy więc na przykład podjęcie decyzji o skupie obligacji czy waluty. Z racji swoich zadań w bezpośredni sposób wpływa na kursy walut i sytuację rynkową.

Co oznacza skrót FOMC?

FOMC to angielski skrót od Federal Open Market Committee (po polsku oznacza to: Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku) jest to jeden z organów centralnego banków Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Jakie są organy FED?

Rada Gubernatorów wybierana przez prezydenta za zgodą Senatu na okres 14 lat jest jednym z ważniejszych organów FED. Członkami FED jest także 12 banków należących do Systemu Rezerwy Federalnej. Banki te odpowiedzialne są za poszczególne obszary kraju. Członkami są także inne mniejsze banki federalne. Jednym z istotnych członków jest również Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (Federal Open Market Committee), który podejmuje decyzje w sprawie działań prowadzonych przez FED na otwartym rynku.

Jakie są zadania Federal Open Market Committee?

Jednym z najważniejszych zadań FOMC jest decydowanie o kształcie aktualnej polityki monetarnej. Bezpośrednich narzędziem służącym do tego celu jest decydowanie o rozpoczęciu skupu bądź sprzedaży obligacji co ma na celu ostudzenie bądź rozbudzenie gospodarki.

Kto jest członkiem Federal Open Market Committee

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) jest złożony z rady gubernatorów, która ma siedmiu członków oraz z pięciu prezesów Rezerwy Federalnej. Członkowie komitetu są zazwyczaj klasyfikowani Ci preferujący bardziej rygorystyczną politykę monetarną lub ci, którzy popierają ingerencję w gospodarkę mającą na celu poprawę wzrostu.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę