menu

Federal Reserve System (pot. Fed)

Federal Reserve System pot. Fed (System Rezerwy Federalnej) to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Jeden z najważniejszych banków tego typu na świecie. Odpowiada za zarządzanie i regulowanie największej krajowej gospodarki świata. Poprzez duży wpływ na politykę finansową Stanów Zjednoczonych, ma wielki wpływ na funkcjonowanie światowej gospodarki. Szczególnie w kontekście ostatnich kryzysów gospodarczych, bardzo krytykowany jako jeden ze sprawców zawirowań na rynkach finansowych.

Co to jest jest FED?

FED to po prostu amerykański skrót od Federal Reserve System czyli System Rezerwy Federalnej. Skrót FED jest bardzo często używany w mediach i publikacjach na temat tego banku.

Gdzie znajduje się siedziba FED?

Bank Centralny Stanów Zjednoczonych, znajduje się w stolicy tego kraju – w Waszyngtonie.

Kto jest właścicielem FED?

Co ciekawe właścicielem FED są banki prywatne. Budzi to bardzo wiele zastrzeżeń ze względu na to, że może to powodować konflikt interesów. Choć ustawa u banku centralnym, mocno ogranicza prawa akcjonariuszy do sprawowania kontroli nad FED – jest to jednak bez wątpienia kontrowersja, która powoduje, że wielu ekspertów wątpi w niezależność FED.

Jakie są zadania FED?

Zgodnie z pierwotną ustawą FED powinien dążyć do ograniczania bezrobocia, zapobiegania inflacji, utrzymywania stabilności stóp procentowych oraz do prowadzenia polityki wspierającej stabilny wzrost gospodarczy. W zadaniach Systemu Rezerwy Federalnej znajdziemy także nadzór nad innymi bankami, emitowanie gotówki oraz pełnienie roli pożyczkodawcy dla banków prywatnych. Szczególnie kontrowersyjne są jednoczesne zapisy o wspieraniu stabilności i wzrostu, które czasem stoją ze sobą w sprzeczności.

Jak FED wpływa na rynek walutowy?

FED wpływa na ilość pieniędzy na rynku poprzez zarządzanie stopami procentowymi. Bank centralny Stanów Zjednoczonych zajmuje się także fizyczną emisją gotówki. Z tych względów decyzje podejmowane przez Prezesa FED wpływają na kursy praktycznie wszystkich walut na świecie.

Jakie są Organy FED?

Jednym z najważniejszych organów jest Rada Gubernatorów wybierana przez prezydenta za zgodą Senatu. Członkami jest także 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej odpowiedzialne za poszczególne obszary kraju oraz inne banki członkowskie. Istotnym członkiem jest także podejmujący decyzję w sprawie działań na otwartym rynku Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę