menu

Czym jest Konsolidacja?

Konsolidacja to sytuacja na giełdzie, gdzie przez pewien czas wykresy pokazują niezdecydowanie inwestorów. Podczas konsolidacji ceny pozostają w podobnym zakresie, nie przekraczając określonej linii wsparcia/oporu. Podczas konsolidacji inwestowanie może być bardzo ryzykowne.

 

Kiedy konsolidacja zostaje przerwana?

W trakcie konsolidacji duże znaczenie mają ruchy inwestorów. W pewnym momencie na wykresach można zauważyć gwałtowny spadek, które nazywa się fałszywym wybiciem i jest to przyjmowane jako przejaw kontynuacji trendu. Takie gwałtowne momenty mogą być więc przejawem, że zaraz okaże się, jaki teraz będzie trend.

Na jakich rynkach występuje konsolidacja?

Taką sytuację, czyli utrzymywanie się ceny na podobnym poziomie, można zauważyć na praktycznie każdym instrumencie, od rynku FOREX, przez akcje, po indeksy.

Kiedy pojawia się konsolidacja?

Powstanie takiej sytuacji nie jest przypadkiem. Konsolidacja jest sygnałem, że zdarzyło się coś ważnego. Gdy występują duże wahania, szczególnie na rynkach FOREX, można spodziewać się po pewnym czasie konsolidacji, aż do momentu, gdy ukształtuje się trend. Kolejnym takim momentem będzie bardzo ważna informacja makroekonomiczna, która nie da jasno znać inwestorom, jak się zachować. Konsolidacja to także sytuacja, która może zostać spowodowana przez samych inwestorów. Jeśli jest duże niezdecydowanie, to szybko następują zmiany, przez co inwestorzy nie mogą odszukać znaku, w którą stronę podąży trend.

Czy warto inwestować w trakcie konsolidacji?

Jeśli inwestor nie ma wystarczającego doświadczenia w inwestowaniu, to powinien przeczekać moment konsolidacji, aby ukształtował się jakiś trend. Pieniądze włożone w inwestycje w takim momencie mogą szybko przepaść, a samo inwestowanie w trakcie konsolidacji niektórzy nazywają spekulacją, ponieważ nie wiadomo, w którą stronę ruszą wykresy.

Czy na konsolidacji można zarobić?

W trakcie samej konsolidacji wahanie cen jest częste, dlatego zarobek jest bardzo niepewny. Jednak inwestorzy, którzy przewidzą sytuacje na rynku i przewidzą trend, mogą właśnie zarobić na swoich przeczuciach.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę