menu

Czym jest Linia wzrostów i spadków?

Linia wzrostów i spadków to inaczej zwana jest wskaźnikiem szerokości rynku. Pokazuje wartość wybranych pozycji (wszystkich akcji, akcji konkretnych spółek itd.), które w danej sesji wzrosły, w porównaniu do pozycji, które zanotowały spadki. W ten sposób powstaje linia, określana również jako ADL.

 

Jakie informacje może otrzymać inwestor z linii wzrostów i spadków?

Linia ta przekazuje inwestorom bardzo ważne informacje na temat tego, w którą stronę może podążyć rynek. Daje informacje, czy trend na rynku będzie kontynuowany, czy też niedługo może zostać złamany. Porównując wskaźnik do trendu na giełdzie, inwestor może zaplanować swoje przyszłe ruchy.

Czy wskaźnik linii wzrostów i spadków zawsze się sprawdza?

Jeśli giełda przez dłuższy czas ma tendencje do spadków, to może to zaburzyć poprawną analizę wskaźnika szerokości rynku, który nie będzie mógł być dobrze odczytywany. Niektórzy inwestorzy jednak nieco modyfikują wskaźnik i nie biorą pod uwagę wszystkich akcji, lecz przykładowo pod uwagę biorą kompresję 10-dniową i 30-dniową spółek, które zanotowały spadki i wzrosty i tak jak podstawowy wskaźnik, również tutaj następuje porównanie. Dzięki temu na wykresie mogą znaleźć się dwa dodatkowe wskaźniki, które poinformują, z jakimi trendami może mieć inwestor do czynienia.

Czy ADL może być stosowany jako sygnał ostrzegawczy?

Poprawnie wyliczony wskaźnik może być informacją dla inwestora, czy warto wycofać się z danych operacji, ponieważ wyprzedza nieco sytuację na rynku, a więc może być sygnałem ostrzegawczym dla osób, które inwestują.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę