menu

Czym jest Polityka Monetarna?

Polityka monetarna to część polityki gospodarczej państwa, która wraz z polityką fiskalną stanowią filar stabilności ekonomicznej państwa. Polityka pieniężna (monetarna) w zamierzeniu ma oddziaływać na różne rynki w gospodarce krajowej, a także na stan waluty, ceny w kraju, a także na bezrobocie i stopę inflacji. Dobre zarządzanie polityką monetarną może poprawić koniunkturę w kraju.

Jakie są rodzaje polityki monetarnej?

W zależności od sytuacji makroekonomicznej kraju podmiot publiczny odpowiedzialny za sterowaniem tą polityką, ma do wyboru dwie drogi: ekspansywną i restrykcyjną.

Celem polityki ekspansywnej jest zwiększenie podaży pieniądze na rynku, aby tego dokonać, służą różne narzędzia, do których należy obniżenie stóp procentowych, skup papierów wartościowych na otwartym rynku, obniżenie wskaźnika rezerw obowiązkowych itd. Ma to wpływ między innymi na ułatwione pozyskanie kredytu, który może być przeznaczony na potrzeby konsumpcyjne i inwestycyjne. Konsekwencją takiej polityki może być spadek bezrobocia, ale i wzrost cen.

W polityce restrykcyjnej działania są zupełnie odwrotne, jednak dokonuje się ich, aby przede wszystkim zahamować wzrost stopy inflacji, niestety konsekwencją może być również wzrost bezrobocia.

Jakie są najważniejsze cele polityki monetarnej?

Przede wszystkim podmiot odpowiedzialny stara się zachować stabilny poziom cen i zrównoważoną wartość waluty krajowej. Do kolejnych skutków wykorzystania narzędzi polityki monetarnej można zaliczyć spadek poziomu bezrobocia, wpływ na rozwój gospodarczy i walkę z inflacją lub deflacją.

Kto w Polsce odpowiada za politykę monetarną?

Głównymi podmiotami, które mają wpływ na politykę pieniężną, są Bank Centralny, a także Rada Polityki Pieniężnej. Choć teoretycznie są to organy niezależne politycznie należy mieć na uwadze, że często ich działania uwarunkowane są również decyzjami podejmowanymi na szczeblu rządowym.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę