menu

Czym jest rolowanie? (inwestycje)

Rolowanie to proces, który umożliwia przedłużenie okresu wygasania kontraktu. Rolowanie to jednocześnie przejście z jednego kontraktu na ten, który ma dłuższy termin wygaśnięcia.

 

Rolowanie w praktyce

Dla tradera handlującego giełdowymi futures, wygasanie kontraktów należy niemal do elementarzu. Regularnie, co trzy miesiące wygasają najbliższe serie kontraktów i opcji na indeks, oraz kontraktów na akcje.

Jeśli dany inwestor jest zainteresowany utrzymaniem pozycji na danej opcji czy futures to w wielu przypadków będzie on musiał przesiąść się na ich kolejną serię – zamykając jednocześnie pozycję na danym instrumencie i otwierając ją na analogicznym rachunku z nowym terminem wygaśnięcia.

Ten mechanizm działania nazywamy rolowaniem pozycji.

Jak wygląda rolowanie na Forex?

Jest ono zdecydowanie prostsze. Rolowanie kontraktów foreksowych na różnice kursowe w większości przypadków przeprowadzane jest automatycznie – bez udziału inwestora. Transakcję kieruje wówczas broker, który pilnuje odpowiednich terminów.

Jak często występuje?

Uzależnione jest to od kilku czynników, ale przede wszystkim od terminów wygasania instrumentów bazowych, czyli giełdowych kontraktów futures, które służą do wyceny danego kontraktu CFD.

Zazwyczaj występują one w trzeci piątek miesiąca, co kwartał. Raz w miesiącu rolowane są kontrakty na ropę i indeksy europejskie.

W jaki sposób unika się zawirowania związanego z cenami?

W przypadku, gdy rolowanie przeprowadzane jest automatycznie, w zależności od różnicy cen na kontraktach z wygasającej i kolejnej serii rachunek obciążany jest lub uznawany określoną kwotą. Jeśli chodzi o płynne instrumenty to nie są to zazwyczaj duże sumy. Inwestorzy ryzykują natomiast, że w momencie wygasania poniosą pewną stratę.

Zdarzają się  brokerzy na rynku FOREX, którzy zamieniają serię kontraktów CFD na dzień przed wygaśnięciem bazowych kontraktów notowanych na giełdach. Pozwala to ograniczyć turbulencje związane z operacjami inwestorów.

Rolowanie, a rynek walutowy

Tutaj mechanizm działa nieco inaczej. Zamiana pozycji jest konieczna ze względu na różnicę w oprocentowaniu walut występujących w danej parze.

Pozycje klientów otwarte na rynku walutowym są zatem automatycznie rolowane od poniedziałku do piątku przed północą. Jeśli klient zostawi otwartą pozycję na następny dzień to jego rachunek zostanie uznany lub obciążony punktami swapowymi, określonymi w tabeli punktów swapowych. To koszt utrzymania pozycji przez brokera na rynku.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę