menu

Czym jest Wolumen Obrotu?

Wolumen Obrotu to informacja zawierająca dane na temat ilości transakcji, które zostały sprzedane lub kupione w określonym czasie. Ujmowany jest on najczęściej w charakterze dziennym, który znacznie ułatwia i usprawnia inwestowanie na giełdzie.

Zdarza się, że wolumen zestawiany jest razem z obrotem – jednak warto pamiętać o tym, że są to dwa różne terminy. Obrót oznacza bowiem wartość wszystkich wykonanych transakcji, czyli iloczyn wykonanych transakcji i ceny.

Wolumen, a wykres

Pod wykresem umiejscawiane są zazwyczaj słupki w postaci histogramu. Pozwalają one zaobserwować spadek cen i określić czy ma on charakter chwilowy czy długotrwały i można określić go mianem trendu, oraz oszacować czy nie mamy przypadkiem do czynienia z odbiciem lub z korektą. Zdarza się bowiem, że cena nie jest równoznaczna z wartością wolumenu, co daje odwrotny obraz panujących obecnie trendów, aniżeli ten, który wynika z analizy samych cen. W rezultacie można stwierdzić, że na Forex informacje te nie są dostępne dla wszystkich, a inwestujący posiada wyłącznie wiedzę na temat wolumenu u swojego brokera.

Do czego służy Wolumen?

Wolumen pozwala określić trend lub potwierdzać istotność formacji cenowych. W przypadku, gdy wolumen jest wysoki możemy przypuszczać, że wiąże się on z trendem wzrostowym. Wolumen pozwala określać faktyczne zainteresowanie danym aktywami, a nie wyłącznie poziom pozornych wahań cen.

Wolumen, a rynek Forex

W przypadku rynku Forex należy pamiętać o tym, że jest to rynek regulowany wyłącznie na zasadach bezpośredniego kontaktu pomiędzy sprzedającymi i kupującymi. Wolumen rzeczywisty pojawia się natomiast na regulowanych giełdach, takich jak Giełda Papierów Wartościowych czy Chicago Mercantile Exchange.

Jeśli chodzi o Forex to bardzo ważne jest, aby brać pod uwagę wysokość wolumenu. Dlaczego? Pozwala to między innymi zbadać aktywność użytkowników rynku.

Czym jest wolumen tickowy?

Wolumen tickowy służy do analizy frekwencji zawierania transakcji, która nie informuje jednocześnie o rzeczywistym obrocie na giełdzie. Informacje te dostarczane są przez brokera i nie mają nic wspólnego z tego rodzaju informacjami na typowej giełdzie.

W jaki sposób wykorzystywać wolumen?

Wolumen – podobnie jak wiele innych danych – powinien być analizowany w oparciu o ostatnie sesje. Bazując na nich można oszacować czy w najbliższym czasie ma nastąpić zmiana. Warto pamiętać o tym, że wolumen stanowi wyłącznie jeden rodzaj danych, a trafna analiza wymaga wykorzystania także innych czynników i wartości.

Jedną z najważniejszych informacji w kontekście analizy wolumenu jest jego niespodziewana wysokość. To sygnał, że na giełdzie pojawiają się znaczący gracze – a tą informacje można już sensownie wykorzystać.

Jak wygląda wolumen na Forex?

Na rynku Forex wolumen jest bardzo trudno dostępny z racji na fakt, że większość transakcji odbywa się w wewnętrznych systemach brokerów walutowych. Tym samym jeśli Twój broker udostępnia Ci wolumen, to jest to tylko wolumen pochodzący od klientów danego brokera, a nie z całego rynku.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę