menu

Czym są luki cenowe?

Luka cenowa to otwarta przestrzeń między dwoma słupkami lub świeczkami. Pusta przestrzeń oznacza, że w tym czasie nie zawarto żadnej transakcji. W zależności od trendu luka pojawić się może, gdy na przykład na otwarciu trendu transakcje są zawierane wyraźnie wyżej lub niżej zamknięcia poprzedniej sesji, lub gdy do rynku dotrą jakieś istotne informacje.

 

Jakie są główne rodzaje luk cenowych?

Są to luki:

  • Zwykła,
  • Startu,
  • Ucieczki (kontynuacji)
  • Wyczerpania,
  • Wyspa odwrotu.

Każda luka ma swoje cechy charakterystyczne i może być znakiem dla inwestora. Niektóre luki mają tendencję do występowania jedna po drugiej.

Czy każda luka cenowa coś oznacza?

Z powyżej wymienionych luk cenowych, każda może coś oznaczać, lecz jest jedna, która dla inwestora nie do końca będzie miała znaczenie, jest to luka zwykła. Choć pojawia się ona na wykresie, to może nie wpływać na trend i będzie wyłącznie oznaką braku transakcji. Inwestorzy, którzy nie chcą ryzykować, powinni przeczekać takie luki, aby zobaczyć, co one oznaczają i jak wpłyną na trend i czy w ogóle coś znaczą.

Czy brak reakcji na pierwszą lukę oznacza niewykorzystanie sytuacji?

Niektórzy inwestorzy, którzy dobrze interpretują lukę, mogą na tym zarobić. Są też inwestorzy, którzy niepewni sytuacji, przeczekają, aby zobaczyć, co się stanie. Nie oznacza to jeszcze, że nie została wykorzystana sytuacja rynkowa. Na wykresach występuje tzw. reguła trzech okien, czyli trzech występujących po sobie luk cenowych. Inwestor może wykorzystać kolejne luki, aby jeszcze wbić się w trend.

Co oznacza luka kontynuacji?

Jest to luka, podczas której ustanawiane są nowe rekordy. Zazwyczaj występuje w środku silnego trendu i podtrzymuje dotychczasowy kierunek kursu. Wyznacza też moment, w którym do gry dołączyli kolejni inwestorzy, którzy spóźnili się poprzednim razem. Jeśli występuje luka kontynuacji, dla niepewnych inwestorów jest to znak potwierdzenia dotychczasowego trendu.

Jakie sygnały daje luka wyczerpania?

Gdy już nie występuje luka kontynuacji i siła inwestorów się zmniejsza, to znak, że sytuacja na rynku niedługo się odwróci i tym właśnie jest luka wyczerpania. Daje ona sygnały na rynku, by inwestor zajął odwrotną pozycję do dotychczasowej.

Czym jest wyspa odwrotu?

Szczególną sytuacją jest właśnie wyspa odwrotu, ponieważ wygląda niczym oddzielony kawałek wykresu, od jego reszty. Zazwyczaj oddzielona przez dwie luki cenowe. Może oznaczać odwrócenie się krótkotrwałego trendu.

Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę