menu

Polski rząd reguluje rynek kryptowalut


We wtorek przyjęto nowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Ma to związek z dostosowaniem polskich przepisów do nowej europejskiej dyrektywy – AMLD IV (Fourth Anti-Money Laundering Directive). Początkowo rozważano wprowadzenie zmian do obecnej ustawy z 16 listopada 2000 r., ale lista koniecznych usprawnień była tak długa, że zdecydowano się wprowadzić nową ustawę.

Nowe prawo

Szczególnie interesujący jest fakt, że dokument obejmuje wątek kryptowalut, dokładniej nazywanymi walutami wirtualnymi. Ustawodawca dokładniej precyzuje to w Art 2. Ustawy, wskazując, że obejmuje ona podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

  1. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
  2. wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
  3. pośrednictwa w wymianie, o której mowa w lit. a lub b,
  4. prowadzenia rachunków umożliwiających korzystanie z jednostek walut wirtualnych, w tym prowadzenia transakcji ich wymiany.

Nowa ustawa nie precyzuje dokładnie czym ”wirtualna waluta” jest, mówi jednak czym nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumiem u ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem – oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Początek końca utopijnej anonimowość?

Dodatkowo instytucje związane z rynkiem kryptowalut są zobowiązane do raportowania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, o każdej przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków o równowartości przekraczającej 15 000 euro. Oprócz tego polscy traderzy kryptowalutowi mogą pożegnać się z anonimowością jaką gwarantował ten instrument finansowy, bowiem podmioty związane z tym rynkiem są zobowiązane od teraz do zbierania informacji na temat swoich klientów oraz do weryfikowania ich tożsamości. Jeśli nie będzie to możliwe, dany podmiot nie będzie mógł obsługiwać danej osoby bądź firmy.

„Nowa ustawa powinna przyczynić się do efektywniejszego funkcjonowania systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz lepszego dostosowania polskich regulacji do rekomendacji międzynarodowych” – informuje rząd.

Zaproponowano, aby ustawa weszła w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych artykułów, które powinny być wiążące po 18 miesiącach od ogłoszenia.

Anonimowość cyfrowych walut od początku budziła niepokój rządów i większych instytucji finansowych, więc nie może dziwić fakt, że w końcu zaczęto w tym kierunku działać. Co ciekawe, Polska jest jednym z pierwszych krajów które zdecydowały się tak jasno zadziałać w tym kierunku. Z cała pewnością trend ten będzie się rozszerzał, choćby już od 30 stycznia w Korei Południowej, która jest jednym z najważniejszych ośrodków kryptowalutowych, obowiązywał będzie zakaz otwierania anonimowych kont na giełdach oferujących kryptowaluty.

Cała treść ustawy tutaj

 Jesteś traderem?

Pomóż innym i oceń swojego brokera! Skorzystaj z wyszukiwarki lub znajdź go na liście.Reklama:

Najnowsze wiadomości:

Ostrzeżenie od maltańskiego oraz hiszpańskiego regulatora

Maltański i hiszpański regulator ostrzegają przed „kotłowniami”

Główny maltański regulator, Malta Financial Services Authority (MFSA), wydał ostrzeżenie przed dwoma nieautoryzowanymi podmiotami - ...
Czytaj dalej
Wersja 3.1 cTradera Mobile już dostępna

Aktualizacja cTrader Mobile – wersja 3.1

Firma Spotware Systems wydała nową wersję swojej aplikacji cTrader Mobile Beta. Po najnowszej aktualizacji do ...
Czytaj dalej
Albert Rokicki w XTB Investing Masters

Szkolenie XTB Investing Masters z Albertem ”Longterm” Rokickim

Broker X-Trade Brokers rusza z kolejną częścią swoich cyklicznych szkoleń XTB Investing Masters. Obecna edycja ...
Czytaj dalej
Raport dotyczący transakcji o wysokiej częstotliwości od ASIC

ASIC z raportem dot. transakcji HFT

The Australian Securities & Investments Commission (ASIC) wydało najnowszy przegląd transakcji HFT za 2018 rok ...
Czytaj dalej
Przewiń na górę