menu

RGR (Formacja głowy i ramion, SHS, Shoulder-Head-Shoulder)

Czym jest RGR, czyli formacja głowy i ramion?

RGR należy do najpopularniejszych formacji cenowych. Powstaje zarówno na końcu trendu wzrostowego, jak i spadkowego. Jej cechą charakterystyczną jest specyficzne ułożenie – szczytów i dołków.

W tej formacji głowa jest najwyższym punktem, natomiast lewe i prawe ramie kształtuje się na bardzo podobnym poziomie cenowym. Jakiekolwiek odchylenie w jedną lub drugą stronę spowoduje, że formacja może nie być dostrzegana przez rynek.

Z kolei tzw. linia szyi to poziom łączący dołki następujące przed i po ukształtowaniu głowy. Linia ta w najlepszym przypadku jest linią poziomą – nie zawiera ona jednak tak restrykcyjnych warunków. Zazwyczaj zdarza się, że jest nachylona ku górze. Rzadziej zdarza się, aby była nachylona w dół.

 

Jak określić wysokość formacji i jej wartość?

Wysokość formacji ustalana jest jako odległość między głową a linią szyi. To wartość, która służy do konstruowania zasięgu formacji.

Jeśli chodzi o rynek akcji lub kontraktów terminowych, gdzie podaje się zazwyczaj wolumen lub liczbę otwartych pozycji warto pamiętać o tym, aby szukać potwierdzenia w danych. Następujące po sobie szczyty formacji (lewe ramię, głowa, prawe ramię) powinny być kształtowane przy coraz niższych wolumenach. Z kolei wybicie z linii szyi wiążę się bardzo często z potwierdzeniem znacznego wzrostu wolumenu.

Jak wykorzystać formację głowy i ramion? Rys psychologiczny

Duża skuteczność tej formacji wynika w dużej mierze z jej budowy. Warto zwrócić uwagę na fakt, że trend wzrostowy trwa tak długo, dopóki kolejne szczyty i dołki kształtowane są na coraz wyższym poziomie.

W przypadku RGR prawe ramię jest szczytem znajdującym się poniżej poprzedniego. Taki kształt powoduje dużą niepewność na rynkach i w efekcie wyczekiwanie na wykonanie kolejnego ruchu.

Jeśli trend spadkowy zostanie odwrócony to bardzo często wystarczy zaniechać zawierania kolejnych długich pozycji, aby odwrócenie stało się faktem.

RGR – o czym warto pamiętać

To największa siła tej formacji – zawahanie byków pozwala stworzyć miejsce do aktywności strony sprzedającej.

Warto pamiętać o tym, że linia szyi określa newralgiczny poziom, który jest wsparciem dla całego ruchu wzrostowego. W momencie przebicia linii, przekazuje sygnały, które dają sygnał do zamknięcia tej pozycji. Z kolei test daje sygnał do otwarcia krótkich pozycji.

Jak wykorzystać RGR na rynku akcyjnym?

W teorii, traderzy sugerują sprzedaż w momencie, w którym dochodzi do testu linii szyi od dołu. Wówczas – po wybiciu – rynek wraca i jeśli ostatecznie następny szczyt będzie wysokości linii szyi lub niżej to formacja ta zostanie w pełni ukształtowana.

Projekcję ruchu wyznacza się po przebiciu linii szyi, poprzez odmierzenie wysokości formacji od miejsca przebicia.

Zazwyczaj jest to poziom docelowy, co jednak nie oznacza, że rynek zatrzyma się w tamtym miejscu, lub też dotrze do tego poziomu. Warto o tym pamiętać.

Jak jeszcze możemy zmierzyć zasięg?

Przede wszystkim wykorzystując współczynniki Fibonacciego. Wysokość formacji Głowy i Ramion traktowana jest wówczas jako wartość 1. Wtedy minimalny zasięg formacji określany jest jako 0,618 wysokości. Następne poziomy to z kolei 1, 1,618, 2,618.

Dla wartości wynoszącej 100 punktów, moment przebicia linii szyi wyznacza poziomy docelowe oddalone o 62 punkty, 100 punktów, 162 punkty i 262 punkty.

Zachowanie wolumenu obrotów – kluczowy aspekt

Jednym z najważniejszych czynników kształtujących strukturę cenową jest zachowanie wolumenu obrotów.

O czym warto pamiętać?

  • Spadek ceny poniżej linii szyi powinien odbyć się na zwiększonym wolumenie obrotów. Świadczyć będzie to o bardzo agresywnej podaży, która sprawnie zaspokaja popyt na coraz niższych poziomach cenowych.
  • Wielkość obrotów w trakcie kształtowania głowy powinna być mniejsza, aniżeli ma to miejsce w trakcie kształtowania lewego ramienia.
  • Prawe ramię powinno zostać ukształtowane na jeszcze mniejszym wolumenie obrotów.
  • Powrót do ceny do wysokości linii szyi powinien odbywać się przy zdecydowanie mniejszych obrotach.
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę