menu

Czym są Dane Makroekonomiczne?

Dane makroekonomiczne są wykorzystywane w analizie fundamentalnej podczas szacowania wpływu czynników zewnętrznych (niezależnych bezpośrednio od działalności spółki) na daną spółkę bądź instrument finansowy. Dane makroekonomiczne w szczególności wykorzystywane są również do opisywania zjawisk gospodarczych w całych krajach czy nawet na świecie.

 

Jakie są przykłady danych makroekonomicznych?

Wśród najpopularniejszych danych makroekonomicznych znajdziemy takie jak stopa bezrobocia, stopa inflacji, informacje o planowanej produkcji przemysłowej, zmiany produktu krajowego brutto czy PKP per capita. Choć większość wskaźników makroekonomicznych to obiektywne wartości, często mamy do czynienia także ze wskaźnikami nieobiektywnymi takimi jak nastroje w przemyśle. Są one badane poprzez badania ankietowe wśród menadżerów firm przemysłowych (wskaźnik PMI).

Jaki jest wpływ danych makroekonomicznych na rynki?

Publikacje danych makroekonomicznych w istotnych sposób wpływają na nastroje inwestorów na giełdzie. Jako, że dotyczą całych krajów, negatywne informacje makroekonomiczne, często przyczyniają się do pogorszenia sytuacji na najważniejszych indeksach giełdowych w danym kraju. Czynniki makroekonomiczne w długiej perspektywie wpływają na zmianę sytuacji każdego przedsiębiorstwa funkcjonującego na danym rynku.

Kalendaria danych makroekonomicznych

W związku z istotnym wpływem jaki wywierają publikacji danych makroekonomicznych, instytucje, które je publikują robią to w ściśle określonych momentach. Dzięki temu nie ma zagrożenia, że ktoś mógłby wykorzystać te informacje do uzyskania korzyści. Najważniejsze informacje publikowane są także często po zakończeniu notować giełdowych, by dać inwestorom więcej czasu na związane z nimi decyzje. By poinformować inwestorów kiedy mogą spodziewać się publikacji danego wskaźnika tworzone są kalendaria ich publikowania.
Tutaj możesz zobaczyć nasz kalendarz danych makro.

Dane makroekonomiczne a mikroekonomiczne

Dane makroekonomiczne w przeciwieństwie do mikroekonomicznych dotyczą sytuacji w całej gospodarce danego kraju a nawet grupy krajów (jak Unia Europejska). Dane mikroekonomiczne natomiast to dane dotyczące na przykład konkretnego przedsiębiorstwa.

Jakie są najpopularniejsze wskaźniki makroekonomiczne?

Do najpopularniejszych wskaźników makroekonomicznych należą na przykład

  • PKP per capita
  • wartość produktu krajowego brutto
  • odczyty inflacji konsumenckiej (CPI)
  • inflacja przemysłowa
  • nastroje w przemyśle (Indeks PMI)
  • indeks nastrojów inwestorów
  • wartość importu/eksportu
  • bilans handlu zagranicznego
Uwaga: Opinie i wpisy w ForexRev.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jako rekomendacje kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. ForexRev.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.
Przewiń na górę